Een wandelpad langs de vijver bij de Weteringallee, ook geschikt voor minder validen en ouderen. Lekker in beweging zijn op een beweegtoestel of even genieten van de mooie omgeving op een fijne rustplek of ontmoetingsplek. En tegelijkertijd kennis op doen over bloemen en kruiden. Dat wil de gemeente Zwartewaterland graag met inwoners en dan vooral de omwonenden van de Weteringallee in Zwartsluis realiseren. Wethouder Gerrit Knol: “Omwonenden hebben een praatplaat ontvangen waarop zij kunnen aangeven wat zij belangrijk en mooi vinden. Zo kunnen ze kiezen voor bepaalde beweegtoestellen of voor een  groenelement zoals een slangenhaag of boomgroepen. Dit helpt ons om keuzes te maken.”

Eind vorig jaar heeft gemeente Zwartewaterland een beweegpad en ontmoetingsplek voor ouderen en minder validen aangelegd. “Tijdens de ontmoetingen met inwoners werd duidelijk dat een aantal inwoners zich zorgen maakt om de vele ouderen in de wijk,” legt wethouder Gerrit Knol uit. “Ouderen blijven langer zelfstandig wonen en hierdoor is er meer kans op vereenzaming. Om eenzaamheid onder ouderen te voorkomen is het belangrijk dat er goede voorzieningen zijn in de buurt van ouderen die uitnodigen om te wandelen en ontmoeten. Dit pad is zo’n voorziening.”  De gemeente kijkt ook samen met de scholen naar educatieve elementen rondom het groen bijvoorbeeld door het plaatsen van bordjes met informatie over de bloemen en kruiden.

Werkgroep met inwoners, verenigingen en medewerkers van de Schans hebben het idee al iets verder uitgewerkt

Een werkgroep van inwoners, verenigingen en medewerkers van de Schans hebben het idee van het beweegpad al iets verder uitgewerkt. “Omwonenden maar ook de andere inwoners van Zwartsluis hebben tot 31 maart 2021 de mogelijkheid om te reageren. De ideeën van de werkgroep en de input van de bewoners proberen we zo goed mogelijk een plek te geven in een definitief ontwerp. We hopen dat het ontwerp eind april klaar is zodat we in het najaar kunnen beginnen met het aanleggen van groen,” besluit wethouder Gerrit Knol.

Inwoners die graag willen meedenken over de beweegtoestellen en de inrichting van het groen kunnen de praatplaat hier downloaden. De ingevulde plaatpraat kan gemaild worden naar samenactief@zwartewaterland.nl. Opsturen kan ook naar:

Gemeente Zwartewaterland

Samen Actief

Postbus 23

8060 AA Hasselt