Wat is het?

Heeft u een melding of klacht op milieugebied over bijvoorbeeld lucht-, of bodemverontreiniging, geluidsoverlast of stankoverlast (m.u.v. riolering), dan kunt u dit online aan ons doorgeven. Het is niet mogelijk om een anonieme klacht in te dienen. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en dus niet openbaar gemaakt.

Milieumelding online doorgeven

Melding openbare ruimte

Wilt u een melding openbare ruimte doen, bijvoorbeeld over losliggende bestrating, een omgewaaide boom, zwerfafval of een kapotte straatlantaarn? Dan verwijzen wij u naar het formulier Melding openbare ruimte.

Melding telefonisch doorgeven

Tijdens kantooruren kunt u milieumeldingen ook telefonisch doorgeven bij de gemeente Zwartewaterland,
T 14 038. 

Spoed buiten kantooruren

Voor spoedeisende milieumeldingen buiten kantooruren (’s avonds en in het weekend) kunt u bellen met het MeldPunt Milieu van de Omgevingsdienst IJsselland via 038-425 2423  of met de politie T. 0900 - 88 44 (landelijk nummer). Ga voor meer informatie naar Omgevingsdienst IJsselland.