Bewoners praten mee over Hasselt om de Weede fase 1B! Afgelopen juni en dinsdagavond weer. Over het stedenbouwkundig plan dat we met uw inbreng hebben gemaakt. En over hoe we het nieuwe plandeel energieneutraal kunnen maken. Praat u mee? Meld u dan uiterlijk vandaag aan! 

Participatie

In juni 2020 is de gemeente Zwarteland gestart met het participatieproces voor de nieuwbouwlocatie fase 1B van Hasselt Om de Weede. De afgelopen periode is met uw input het stedenbouwkundig plan tot stand gekomen. Ook is een onderzoek uitgevoerd naar een energieneutrale ontwikkeling van fase 1B.

Wij nodigen u daarom van harte uit voor een (digitale) bijeenkomst over het stedenbouwkundig plan en het  energieneutraal ontwikkelen van dit plandeel. Naast presentaties over deze onderwerpen is er gelegenheid om vragen te stellen en uw mening te geven.

Digitale bijeenkomst

Wij organiseren een digitale bijeenkomst, waarvoor u zich kunt aanmelden.

  • Datum:           dinsdag 8 december 2020
  • Tijdstip:          19.30 – 21.30 uur
  • Hoe?              digitaal via Zoom
  • Aanmelden:   uiterlijk maandag 7 december bij r.klaver@zwartewaterland.nl

Vier groepen

Na de presentatie gaan we in 4 groepen uiteen, zodat u kunt reageren en vragen kunt stellen. Het gaat om  de volgende onderwerpen:
1.     Stedenbouw en architectuur
2.     Landschap en openbaar groen
3.     Woningbouwprogramma / Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)
4.     Energieneutraal bouwen en het opwekken van duurzame energie

Geef bij uw aanmelding ook aan bij welke groep u wilt worden ingedeeld.
 
Na aanmelding ontvangt van ons een link voor het digitale programma waarmee u kunt inloggen op 8 december 2020. 

Programma

Het programma is als volgt:
1.     Opening en welkom door wethouder Knol
2.     Toelichting op energieneutraal ontwikkelen door Nicolette van den Poll (projectleider)
3.     Toelichting stedenbouwkundig plan door André van der Eijk (stedenbouwkundige)
4.     Uiteen in groepen voor reacties en vragen
5.     Korte terugkoppeling vanuit groepen
6.     Vervolg
7.     Sluiting

Wij zien uw aanmelding graag tegemoet!

Mocht u niet kunnen of willen deelnemen aan een digitale bijeenkomst, maar wil u wel geïnformeerd worden over het stedenbouwkundig plan? Geef dit dan door aan r.klaver@zwartewaterland.nl. Wij kijken dan samen met u naar een andere mogelijkheid.