Wethouder Gerrit Knol: “Niemand kiest ervoor om hulpbehoevend of ziek te worden en dus is ook de rol van mantelzorger geen vrijwillige keuze. In onze ogen verdient iedere mantelzorger een compliment. Positief effect van het mantelzorgcompliment is ook dat steeds meer mantelzorgers bekend zijn met onze mantelzorgconsulent. Met tips, advies en ondersteuning kan zij heel veel voor mantelzorgers betekenen. De eerste mantelzorgcomplimenten reik ik uit op 10 november.”

Wat zijn mantelzorgers?

Mantelzorgers zijn mensen die langdurig en vaak voor een naaste zorgen zoals een familielid, vriend of kennis. Een mantelzorger is geen beroepskracht, maar zorgt vanuit een persoonlijke band voor iemand. Het gaat dan bijvoorbeeld om huishoudelijke hulp, maar ook emotionele steun of verzorging. Ook jongeren onder de 18 jaar kunnen mantelzorger zijn.

Wie komt in aanmerking?

Om in aanmerking te komen voor het mantelzorgcompliment moet de mantelzorger minimaal 3 maanden per jaar, gemiddeld 8 uur per week mantelzorg verlenen. Een mantelzorger hoeft niet in Zwartewaterland te wonen om in aanmerking te komen voor een compliment.

Een mantelzorger van 18 jaar en ouder komt in aanmerking voor een compliment van € 100, een mantelzorger van 12 – 18 jaar voor € 50 en een mantelzorger van 6 -12 jaar voor € 25. Het Mantelzorgcompliment is dit jaar in de vorm van bonnen die te besteden zijn bij de plaatselijke winkeliers.

Aanvragen kan vanaf 1 september

Het compliment kan vanaf 1 september tot 1 december 2021 worden aangevraagd op zwartewaterland.nl/mantelzorgcompliment. Het aanvraagformulier ligt ook bij de balie van het gemeentehuis aan de Telvorenstraat 2 in Hasselt, bij de Schans in Zwartsluis, De Meente in Genemuiden, Teeuwland in Hasselt en bij de bibliotheken.