Burgemeester E.J. Bilder heeft ter gelegenheid van de Lintjesregen Koninklijke onderscheidingen uitgereikt aan negen inwoners van de gemeente Zwartewaterland. De versierselen behorend bij de benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en Ridder werden uitgereikt in een bijeenkomst om 09.15 uur en een bijeenkomst om 11.00 uur.

“Ik ben blij dat we de Lintjesregen weer met elkaar vormgeven zoals in het verleden”, zei Bilder in de raadzaal van het gemeentehuis, daarbij doelend op de beperking door corona in de afgelopen twee jaar. De burgemeester noemde het “tekenend voor onze samenleving” dat er ook dit jaar weer zoveel Koninklijke onderscheidingen zijn. 

Lid in de Orde van Oranje-Nassau: 

De heer A. ten Klooster uit Zwartsluis 
De heer H. Leusink uit Genemuiden 
Mevrouw J. Mooiweer – Bosman uit Zwartsluis 
De heer H.J. Neijenhuis uit Hasselt 
Mevrouw A.A. Neijenhuis – Duursma uit Hasselt 
De heer M.J. Schoonewelle uit Zwartsluis 
De heer J. Visscher uit Genemuiden 
De heer W. Zwitser uit Hasselt 

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau:

De heer H. Jansen uit Hasselt

Een overzicht van de decorandi en hun maatschappelijke verdiensten vindt u onderaan deze pagina.

gedecoreerden 2022

Kent u iemand die een lintje verdiend?

Kent u iemand die zich verdienstelijk maakt voor onze samenleving en in het zonnetje mag worden gezet? Draag hem of haar aan voor een Koninklijke onderscheiding.

Verdiensten van decorandi

Voor een benoeming in de Orde van Oranje-Nassau komen personen in aanmerking die zich voor de samenleving bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt.

De heer A. (Atze) ten Klooster, 68 jaar, uit Zwartsluis
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Ruim 38 jaar is Atze ten Klooster onlosmakelijk verbonden met Voetbalvereniging DESZ in Zwartsluis. Met zijn optimisme is hij een graag geziene vrijwilliger. Als trainer van de jeugd, beheerder van de gebouwen, bestuurslid en overige taken die hij verricht voor DESZ draagt hij plezier in de sport uit. De pupillen die hij traint behandelt hij alsof het zijn eigen kinderen zijn.

Als bestuurslid heeft hij zich intensief ingezet om de vervanging van de kunstgrasvelden te realiseren. Zijn technische achtergrond als buitendienstmedewerker bij de gemeente Zwartewaterland kwam hierbij goed van pas. De controle van de terreinen doet hij nauwgezet en op een plezierige wijze wordt de klusploeg wekelijks door hem aangestuurd. Daarnaast is hij medeorganisator van jeugdtoernooien, bedrijfstoernooien en de nieuwjaarsloop.

Ook kon het bestuur van de tweejaarlijkse Nationale Sleepbootdagen op zijn inzet rekenen. Tot aan zijn pensionering in 2016 verrichtte hij allerlei hand- en spandiensten tijdens het evenement. Nooit werd er tevergeefs een beroep op hem gedaan.

De ouderen in Zwartsluis draagt Atze ook een warm hart toe. Als vrijwilliger in Woonzorgcentrum De Schans verzorgt hij jaarlijks de kerstversieringen en is hij betrokken bij activiteiten zoals het organiseren van wandelactiviteiten.

Atze ten Klooster oogst bewondering, respect en lof over de wijze waarop hij in het leven staat. Ondanks het feit dat hij 24 uur per dag mantelzorger is voor zijn vrouw betekent hij veel voor de Zwartsluizer gemeenschap.
 

De heer H (Henk) Leusink, 65 jaar, uit Genemuiden
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Het zendingswerk voor de Hervormde gemeente in Genemuiden en de Gereformeerde Zendingsbond, draagt Henk Leusink een warm hart toe en is belangrijk in zijn leven. Samen met ds. Van de Beek heeft hij de basis gelegd voor de plaatselijke zendingscommissie waar hij inmiddels 41 jaar lid van is. Henk Leusink heeft brede kennis opgebouwd en vele contacten gelegd met predikanten en zendingswerkers in samenwerking met de GZB. Als voorzitter zorgt Henk Leusink ervoor dat de zendingscommissie regelmatig bij elkaar komt om te bespreken hoe noodzakelijk het is om bewustwording over te brengen van het wereldwijde zendingswerk. Hoe krijgt en houdt het zendingswerk een plek in de kerkelijke gemeente. Zijn inzet is mede gericht op het werven van financiële middelen waarmee het zendingswerk in het buitenland gefinancierd kan worden. Hiervoor worden ook vele activiteiten georganiseerd waar Henk Leusink nauw bij betrokken is.

Binnen de Hervormde gemeente Genemuiden heeft Henk Leusink zich ruim 12 jaar als diaken van de kerkenraad ingezet. Momenteel is hij lid van het team beeld en geluid en zorgt hij wekelijks voor het drukken van liturgieën en programma’s. 

Als trouw commissielid is Henk Leusink sinds 2005 betrokken bij de vereniging "Op weg met de ander". Hij organiseert toerustingsavonden voor ouders van kinderen met een verstandelijke beperking.

Henk Leusink is een bescheiden man, staat positief in het leven en ziet geen beren op zijn weg. Hij weet overal een oplossing voor en is trouw en nauwgezet.
 

Mevrouw J. (Jannie) Mooiweer – Bosman, 68 jaar, uit Zwartsluis
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Als enthousiaste, actieve en toegewijde vrijwilligster is Jannie Mooiweer-Bosman bij verschillende organisaties betrokken in de gemeenschap van Zwartsluis. Zowel bestuurlijk als maatschappelijk draagt zij haar steentje bij aan het welzijn van haar medemens. Haar trouw kenmerkt zich in de tien jaar durende mantelzorg voor een plaatsgenoot en haar 34 jaar durende inzet voor de bewoners van Woonzorgcentrum de Schans. Zij heeft sinds de oprichting van het activiteitenteam bijgedragen aan de organisatie van activiteiten voor de bewoners. Janny Mooiweer-Bosman schenkt koffie tijdens de koffieochtenden, biedt ondersteuning bij de ontspanningsavonden en de kerkdiensten op vrijdagavond.

Voor de Hervormde gemeente in Zwartsluis heeft zij diverse ambten vervuld, zij was ouderling scriba, wijkouderling en vertegenwoordigde de gemeente in de classis Kampen. Ook heeft zij een aantal jaren deel uitgemaakt van de commissie die seniorenmiddagen organiseerden.

Ruim 35 jaar brengt zij wekelijks bezoeken aan gemeenteleden namens de Hervormde Vrouwen Dienst. Naast de genoemde verdiensten is zij collectant voor meerdere instanties en ondersteunt zij een cliënt van Frion.

Tijdens haar 36 jaar durende lidmaatschap van het Hervormd Kerkkoor was Jannie Mooiweer-Bosman zes jaar voorzitter, medeoprichter van het kinderkoor “De Rietzangertjes” en de drijvende kracht van een cd-opname in de Grote Kerk in Hasselt.

Van 2005-2012 heeft Jannie Mooiweer-Bosman haar rol als gastvrouw bij Museum Schoonewelle op een professionele en plezierige wijze uitgeoefend. Gemotiveerd als zij is, kan een ieder een beroep op haar doen. Met oog voor haar naaste en prettig in de omgang is Jannie Mooiweer-Bosman een voorbeeld voor anderen.
 

De heer H. (Hein) Neijenhuis, 71 jaar, uit Hasselt
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

"Vrijwillig maar niet vrijblijvend." Dit is de quote van Hein en Tineke Neijenhuis-Duursma. Samen met zijn vrouw is Hein Neijenhuis onafscheidelijk actief in het verenigingsleven. Ieder op hun eigen wijze met hun eigen talenten leveren zij een waardevolle bijdrage. Met name de watersport maakt een groot deel uit van hun leven. Met passie voor het zeilen draagt Hein Neijenhuis sinds 1995 zijn steentje bij aan de jaarlijkse Regatta in Medemblik. Allianz Regatta is de jaarlijkse grootste toonaangevende internationale zeilwedstrijd in Nederland. De beste zeilers van de wereld nemen het in de World Cup tegen elkaar op. Het evenement start met de Open Nederlandse Kampioenschappen Zeilen.

Dankzij zijn inzet verloopt de organisatie aan de wal gestroomlijnd. Ook zorgt hij voor een goed verloop van de officiële onderdelen die horen bij een wedstrijdorganisatie. Van de aankomst van de deelnemers op de eerste dag tot aan het vertrek op de laatste dag. Met zijn betrokkenheid en positieve energie bezorgt hij het internationale evenement een bijzondere uitstraling.

Sinds 1995 draagt hij De Koninklijke watersportvereniging Sneek een warm hart toe. Als lid van de reddingsbrigade ondersteunt hij vele evenementen en als lid van de klusploeg zorgt hij voor het varend materieel en het onderhoud op het starteiland. Rond het trainingscentrum de Roerkoning is Hein Neijenhuis is actief als terreinbeheerder. Het is inmiddels zijn levenswerk geworden. Mede dankzij zijn goede inzet speelt de vereniging een vooraanstaande rol in de watersport.

Al meer dan 10 jaar is Hein Neijenhuis namens Stichting Philadelphia Zorg schipper van de veerpont in Zalk. Met humor en inlevend vermogen begeleidt hij de cliënten van Philadelphia met het varen van de pont. Hij voelt goed aan welke ondersteuning zij nodig hebben. Ook is hij actief betrokken bij het onderhoud van de pont en de klussen voor het Theehuis. Het bestuur is blij met hem, door zijn positieve energie, humor en het hart op de goede plaats is hij een waardevolle vrijwilliger.
 

Mevrouw A.A. (Tineke) Neijenhuis-Duursma, 71 jaar, uit Hasselt
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Samen met haar man is Tineke Neijenhuis-Duursma onafscheidelijke en actief in het verenigingsleven. Ieder op hun eigen wijze en met hun eigen talenten leveren zij een waardevolle bijdrage. Met name de watersport maakt een groot deel uit van hun leven.

Tineke Neijenhuis werkt het liefst achter de schermen en staat niet graag in de spotlights. Zij zet zichzelf in dienst van anderen. Op een bescheiden wijze is Tineke, inmiddels 29 jaar, verbonden aan de vereniging de Zonnebloem. Zij is begaan met het lot van chronisch zieken en lichamelijk gehandicapten. Door haar trouwe bezoeken zijn er vriendschappelijke banden ontstaan. Daarnaast heeft zij bestuurlijke functies vervuld bij O.B.S. de Trekschuit en bij de Zwemvereniging de Zwartewater Ratten.

Tineke Neijenhuis-Duursma is sinds 1995 intensief betrokken bij de jaarlijkse Regatta in Medemblik.  Haar verantwoordelijkheid ligt op het administratieve vlak van de wedstrijden. Daarnaast assisteert zij haar man bij de wedstrijdorganisatie aan de wal.

Ruim 25 jaar is Tineke Nijenhuis-Duursma een actieve vrijwilliger bij de Koninklijke watersportvereniging in Sneek. Dankzij haar verantwoordelijkheid als gastvrouw heeft het trainingscentrum een verzorgde en gezellige uitstraling. Zij levert een dusdanig waardevolle bijdrage dat mede door haar goede inzet de vereniging een vooraanstaande rol speelt in de watersport. Ook wordt de creativiteit van Tineke zeer op prijs gesteld. Vele vlaggen, afdektenten, tassen en gordijnen werden door haar gemaakt.

Tineke Neijenhuis-Duursma assisteert haar man tijdens het overvaren van de Pont in Zalk. Bij drukte op het terras van het theehuis, gerund door cliënten van Philadelphia, assisteert zij hen enthousiast, vriendelijk en behulpzaam.
 

De heer M.J. (Marinus) Schoonewelle, 65 jaar, uit Zwartsluis
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Een muziekman in hart en nieren, dat kenmerkt Marinus Schoonewelle. Met zijn aanstekelijke enthousiasme levert hij sinds 1978 een belangrijke bijdrage aan diverse muziekverenigingen. Zijn tomeloze inzet is bijzonder te noemen. Marinus Schoonewelle heeft de gave om met zijn warme en expressieve persoonlijkheid tijdens de repetities een ontspannen en vrolijke sfeer neer te zetten. Hij was 45 jaar lid van Muziekvereniging Voorwaarts in Zwartsluis. Hij heeft zich ingezet als voorzitter, instructeur van het tamboer- en lyrakorps en als tambour-maître.

Voor het Schipperskoor de Kolksluuszangers is Marinus Schoonewelle hét fundament. Samen met twee zangvrienden heeft hij het koor in 2000 opgericht. Tot op heden is Marinus dirigent en weet hij het koor te enthousiasmeren. Ook de Chr. Muziekverenigingen in Sint Jansklooster en Belt-Schutsloot mogen op zijn muzikale talent rekenen. Naast het dirigeren houdt hij zich bezig met de presentatie van het korps. Met zijn oog voor detail en door zijn expressieve persoonlijkheid weet hij de leden op een positieve wijze te motiveren zodat de optredens vlekkeloos verlopen.

Sinds 1981 maakt de heer Schoonewelle zich verdienstelijk als betrokken vrijwilliger bij de Hervormde gemeente Zwartsluis. Hij is actief geweest als jeugdwerkleider, diaken, lid van de Evangelisatie Commissie en tot op heden als koster, beheerder van het Trefpunt en kerkrentmeester.

Bij de bewoners van woonzorgcentrum de Schans staat Marinus bekend als de trouwe en sociale vrijwilliger. Met zijn vrolijke aanwezigheid maakt hij het verschil.

Marinus Schoonewelle heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het maatschappelijk en culturele leven in Zwartsluis.
 

De heer J. (Jacob) Visscher, 75 jaar, uit Genemuiden
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Jaap Visscher is in Genemuiden en omstreken een geliefd man bij velen. Ruim 22 jaar was hij ouderling van de Hervormde gemeente Genemuiden, gaf hij catechese, was hij leider van een Bijbelkring en organiseerde hij 65-plus middagen. Daarnaast is hij coördinator van het pastorale team.  Jaap Visscher is een getalenteerd en begaafd spreker en een even goede luisteraar. Jaap Visscher zet zich met heel zijn hart en een enorme passie in voor de kwetsbare medemens op het (psycho) pastorale vlak. Intens bewogen, bezoekt, spreekt en begeleidt hij vele mensen met woord en daad.

Sinds 2010 bezoekt hij gevangenen namens Gevangenenzorg Nederland, biedt hij hen een luisterend oor en helpt hen hoop te houden en zich voor te bereiden voor de toekomst.  Daarnaast maakt hij Gevangenenzorg  bespreekbaar door het geven van presentaties bij verenigingen en kerkelijke gemeenten.

Bij de ouderen in Genemuiden staat hij bekend als programmamaker en presentator van diverse radioprogramma’s bij de Christelijke Bejaarden Omroep. Daarnaast voelt hij zich betrokken bij de  bewoners van Woon-zorg- en dienstencentrum de Meente. Hij verzorgt voor hen pastorale ochtenden en themamiddagen. Hij weet de ouderen emotioneel te raken. De bijeenkomsten worden dan ook druk bezocht.

In zijn pastorale werk schuwt hij het nemen van verantwoordelijkheid niet en durft hij nieuwe wegen te bewandelen. Ook op zijn leeftijd van 75 jaar is hij jong van geest en gaat uitdagingen aan: het bespreekbaar maken van kwetsbare onderwerpen zoals Zelfmoordpreventie. Hij is een moedig man en een uitzonderlijk toegewijde vrijwilliger die waar hij kan dienend en helpend aanwezig is.

 
De heer W. (Willem) Zwitser, 75 jaar, uit Hasselt
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Wim Zwitser is een belangrijke schakel in het vrijwilligerswerk en een inspiratiebron voor velen. Hij weet zijn medevrijwilligers te enthousiasmeren, bemoedigen, is meelevend en betrokken. Hij vervulde functies zoals voorzitter, coördinator, penningmeester en secretaris.

Sinds 2008 is Wim Zwitser toezichthouder en coördinator bij Vereniging Natuurmonumenten in de Wieden. Voor de Stichting Herdenking Joods Leven Zwartewaterland heeft hij zich ingespannen om struikelstenen in Zwartsluis en een monument bij de Joodse begraafplaats in Hasselt te realiseren. Ook organiseerde hij donateursavonden, excursies en een reis naar Krakau. Wim Zwitser is een boeiende spreker en weet met zijn woorden zijn luisteraars tot bezinning aan te zetten.

Binnen de TIP Hasselt was hij de Pater Familias. Dankzij zijn doorzettingsvermogen en enthousiasme heeft het Toeristisch Informatie Punt in Hasselt een plek gekregen en is Hanzestad Hasselt op de kaart gezet.

Wim Zwitser was de kartrekker achter het project van de ANWB om 115 nieuwe informatieborden in de gemeente Zwartewaterland te plaatsen. Deze bijdrage van betrokken en bevlogen decorandus is van grote betekenis geweest.

Het Christoffelpad, de tweedaagse themaroute binnen de wandelwerken van IJsseldelta en Weerribben Wieden, is van zijn hand. Wim Zwitser gaf de aanzet, maakte het plan en werkte deze prachtige route uit. Kenmerkend voor deze route is de overweldigende natuur en het bijzondere landschap. Hij slaagde erin menige wandelaar kennis te laten maken met de pelgrimsroute.
 

De heer H (Henry) Jansen, 66 jaar, uit Hasselt
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Henry Jansen is actief als penningmeester van de stichting Water is our World (opgericht in 2007). Hij heeft een bijdrage geleverd aan de realisatie van vele projecten ter verbetering, realisatie of herstellen van drinkwater- en sanitaire voorzieningen in ontwikkelingsgebieden zoals: Suriname, Sordanië en Servië, Vietnam en Mozambique. Het is voor hem een uitdaging om op zijn vakgebied, bedrijfsadministratie, budgettering, opstellen van jaarrekeningen, regelen van transporten e.d., de projecten goed te laten verlopen. Dit vergt gedegen kennis van zaken in verband met de complexiteit. Hij is op missie geweest naar Mozambique, Senegal en Suriname en hij heeft werkbezoeken afgelegd in Servië en Zuid Afrika. Hij verricht zijn werk voor de bevolking met passie, is gedreven en consciëntieus.

Bij het opzetten van een irrigatieproject op zonne-energie voor een groentetuin in Zuid-Senegal zette Henry ter plaatse de administratie op van de bedrijfsvoering. Ook was hij verantwoordelijk voor het innen van de watergelden. Het doel werd bereikt, het waterbedrijf in Zuid-Senegal werd door het verkrijgen van watergelden zelfvoorzienend.

Voor de missies naar het drinkwaterproductiebedrijf in Vietnam maakte hij goede afspraken en is er een duurzaam partnerschap en vertrouwensband ontstaan tussen Vietnam en Nederland. Hij maakte missies mogelijk van Hollandse experts naar Vietnam en vice versa door zorg te dragen voor de contacten met de Ambassade. Henry Jansen heeft een waardevolle bijdrage geleverd aan groei van het waterleidingbedrijf en de positieve ontwikkeling van de stad door de aanwezigheid van kwalitatief drinkwater.

Door de tomeloze inzet van Henry Jansen  heeft de stichting bestaansrecht gekregen en kunnen zij zelfstandig projecten uitvoeren zodat er in de dorpen ontwikkelingsgebieden schoon en veilig drinkwater is.

Ook de Kerkelijke gemeente van de Ontmoetingskerk in Hasselt kon op zijn inzet rekenen. Als ouderling heeft hij een waardevolle bijdrage geleverd. Daarnaast gaf hij de jeugd jaren lang catechese. Binnen de kerkgemeenschap heeft hij acties georganiseerd om geld in te zamelen voor de stichting die hem zo aan zijn hart ligt.

Bij de Stichting Vrienden van de Oldematen is hij sinds 2015 penningmeester. Henry Jansen heeft de basis gelegd voor het jaarplan. Hij is verantwoordelijk voor de salarisadministratie en de financiële administratie. Henry Jansen is een bescheiden man, voor velen een steunpilaar door zijn tomeloze inzet en onmisbaar in zijn omgeving.