Afwijkingsbevoegdheid bestemmingsplan

In het bestemmingsplan “Bedrijventerreinen Zwartewaterland” staat dat bedrijfsgebouwen maximaal 16 meter hoog mogen zijn. Het kan voorkomen dat een hoger gebouw wenselijk is. Het bestemmingsplan biedt een aantal afwijkingsbevoegdheden, zoals de afwijkingsbevoegdheid om gebouwen hoger dan 16 meter toe te staan. Hier zijn een aantal randvoorwaarden aan verbonden. Deze richten zich op het effect van hoger bouwen op de kwaliteit van het straatbeeld.

Leidraad biedt handvatten

Dit heeft geleid tot de totstandkoming van de leidraad “Hoger bouwen met hogere kwaliteit”. Deze leidraad is een verlengstuk van het bestemmingsplan en de welstandsnota. De leidraad is ontwikkeld om:

  • een initiatiefnemer handvatten te bieden. Hoe kan de initiatiefnemer aan deze randvoorwaarden voldoen?
  • ondersteuning te bieden bij de ambtelijke toetsing van het bouwplan aan het bestemmingsplan en aan redelijke eisen van welstand.

Download

Leidraad Hoger bouwen met Hogere kwaliteit

Heeft u gevonden wat u zocht?