Leefbaarheid Genemuiden

Het leefbaarheidsplan heeft als doel om de leefbaarheid in de kern Genemuiden te verhogen. Voor onze eigen inwoners, maar ook voor mensen die de kern bezoeken. 
Op deze pagina vindt u meer informatie over de voortgang van hit leefbaarheidsplan Genemuiden.

In beeld brengen historie en ambachten

Wethouder Slingerland met de werkgroep

Met vier video's heeft de werkgroep Historie & Ambachten samen met ons een aantal bijzondere verhalen uit de historie van Genemuiden in beeld gebracht. De video's zijn ontstaan vanuit de leefbaarheidsplannen en maken sinds kort deel uit van een mini-expositie in de petroleumkelder in Genemuiden. De video's worden niet alleen op een scherm getoond in de petroleumkelder, tussen de binnen- en buitenhaven. Ze maken bovendien deel uit van de stadswandeling door Genemuiden. Hiervoor zijn QR-codes geplaatst op de ANWB-borden langs de route. Wandelaars kunnen deze codes scannen voor meer informatie over de historie die de verschillende plekken in Genemuiden uitademen.

Herinrichting havengebied

Binnenhaven Genemuiden

Het havengebied is opgewaardeerd tot een aantrekkelijke openbare ruimte met aandacht voor de rijke historie van het gebied.

Een deel van de steigers in de binnenhaven is onderhouden en er zijn een aantal nieuwe steigers geplaatst, hiermee is het aantal ligplaatsen uitgebreid. Ook is (een deel van) de damwanden aan de Wester- en Oosterkaai vervangen. In het verlengde hiervan zijn de kades opnieuw ingericht waardoor een aantrekkelijk verblijfgebied is gecreëerd voor onze inwoners en toeristen. 

Ligplaatsen Binnenhaven

Download hieronder de tekening Ligplaatsen Binnenhaven in de nieuwe situatie.

Ligplaatsen Binnenhaven

Toegankelijkheid Jan van Arkelstraat

Naast onderhoudsopgave aan de Jan van Arkelstraat is ook gekeken hoe de straat veiliger en toegankelijker kan worden gemaakt. Ook zijn op verschillende plekken langs de weg ontmoetingsplekken ingericht, waar jong en oud kan bewegen en ontmoeten.

Pad langs het Zwartemeer

Fietsroute Zwartemeer Genemuiden visual
Verbeelding van het pad langs het Zwartemeer

Er is een plan voor een recreatief pad van 2,4 km aan langs het Zwartemeer bij Genemuiden. Langs het pad komen rust- en uitkijkpunten. Een pad bedoeld voor fietsers en wandelaars, waaronder ook mensen die minder goed ter been zijn. Hiermee wordt het Zwartemeer voor alle doelgroepen beleefbaar. Bewoners en bezoekers kunnen hier straks op een veilige route genieten van het weidse uitzicht over één van de mooiste stukjes natuur van Zwartewaterland.

Stand van zaken

Uit aanvullend onderzoek is gebleken dat voor de minst verstorende variant voor de natuur, het tracé moet worden aangepast. Op dit moment zijn we in overleg met het bevoegd gezag, zijnde de Provincie Overijssel. Zodra deze haar goedkeuring heeft verleend, kunnen wij overgaan tot aanleg.

Zwemstrandje voor jongeren

De mogelijke zwemlocaties in de kern Genemuiden zijn geïnventariseerd. Intentie is om op basis van deze eerste inventarisatie met jongeren een locatie te bepalen en om het strandje aan te leggen. Op basis daarvan kan worden gekeken wat er nodig is om het strandje te realiseren en aan welke voorwaarden moet worden voldaan. Planning is om in 2023 te starten.

Vissteiger Varkensgat

Vissteiger Genemuiden
Vissteiger Varkensgat

Hengelsportvereniging Genemuiden heeft samen met een lokale aannemer een tweetal vissteigers aan het Varkensgat gerealiseerd. Hierdoor is er nog meer ruimte om langs het water te zitten en te genieten van deze prachtige plek. De gemeente heeft boomschors en grond aangeleverd waarna beide partijen aan de slag zijn gegaan. Het resultaat mag er zijn.

Camperplaatsen aan De Koppel

De afgelopen jaren hebben veel toeristen genoten van de rust op de camperplaatsen aan De Koppel aan de rand van het centrum. Echter was de ruimte voor veel campers (te) beperkt. Door het verdiepen van de parkeerplaats kunnen veel camperaars hier nu goed verblijven. Er is een stroomvoorziening zodat men weer opgeladen op pad kan.

Hondenroutes en hondenspeelweides

In Genemuiden, Hasselt en Zwartsluis zijn hondenuitlaatroutes gecreëerd. Aan deze routes staat om de 300 á 400 meter een afvalbak, en op strategische punten zijn ook afvalbakken geplaatst met hondenpoepzakjes-dispenser.

De route van het hondenommetje in Genemuiden

Klik op de afbeelding voor een vergroting

Hondenspeelweides

In overleg met betrokkenen, zijn we bezig met de voorbereidingen en uitvoering van hondenspeelweides. In Genemuiden is gekozen voor een locatie bij de bergingsvijver. Hier zijn maatregelen genomen om de afwatering van het terrein te verbeteren. Deze locatie wordt voorzien van een hekwerk en bebording en is in 2022 klaar.