Wil jij een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het gemeentelijk bestuur? En de gemeente Zwartewaterland helpen om effectiever en efficiënter te werken? Binnen onze rekenkamer hebben we op dit moment 3 vacatures. Interesse? Lees of deze vacature bij jou past.

Voor de rekenkamer zoekt de gemeenteraad van Zwartewaterland naar:

 • 1 voorzitter en
 • 2 leden

Wat doet de rekenkamer?

De rekenkamer helpt de controlerende en kaderstellende rol van de gemeenteraad te versterken. Daarvoor onderzoekt de rekenkamer of het gemeentebestuur haar werk goed doet. Dat doet de rekenkamer door na te gaan of het gevoerde beleid en de uitvoering daarvan tot de beoogde doelen van de gemeente leidt. En of het daarvoor bestemde geld goed wordt besteed.

De rekenkamer doet hiervoor gemiddeld één onderzoek per jaar. Een onderzoeksbureau voert de onderzoeken uit onder verantwoordelijkheid van de rekenkamer. Een klankbordgroep bestaande uit drie raadsleden is beschikbaar om de rekenkamer te adviseren in zaken die specifiek Zwartewaterland betreffen.

Je bent voor een periode van 6 jaar lid van de rekenkamer.

Jouw taken als voorzitter?

 • Je bent het eerste aanspreekpunt en de contactpersoon voor de leden van de rekenkamer, de secretaris, de raad, de onderzoekers, de griffier en het college;
 • Je voert de zakelijke gesprekken met externe bureaus voor de uitvoering en begeleiding van onderzoeken;
 • Je licht naast de onderzoekers de onderzoeksresultaten toe tijdens een presentatie aan de gemeenteraad;
 • Je bewaakt de budgetten die de gemeenteraad voor de rekenkamer beschikbaar stelt.

Jouw taken als lid?

 • Je bepaalt (samen met de voorzitter) de onderwerpen voor de onderzoeken van de rekenkamer;
 • Je schrijft de onderzoeksopzet, bepaalt de onderzoeksvragen en selecteert het externe bureau dat het onderzoek uitvoert;
 • Je beoordeelt offertes en concept-onderzoek rapportages, stelt conclusies en aanbevelingen op en bent aanwezig bij de presentaties van onderzoeksresultaten aan de leden van de gemeenteraad;
 • Jaarlijks laat je als rekenkamer één kwalitatief hoogwaardige onderzoek uitvoeren.

Wat we van jou vragen?

 • Je hebt minimaal hbo werk- en denkniveau;
 • Je hebt inzicht in de gemeentelijke politiek-bestuurlijke en ambtelijke processen;
 • Je hebt kennis van en ervaring met onderzoek (conceptueel, methodisch, analytisch, open en onbevooroordeeld denkvermogen);
 • Jij bent maatschappelijk betrokken, toegankelijk, kan actief luisteren en helder communiceren;
 • Je bent geïnteresseerd in de effectiviteit en efficiency van het gemeentelijke bestuur;
 • Je hebt een onafhankelijke opstelling en een positief-kritische houding;
 • Je volgt het lokale bestuur globaal;
 • Jij hebt bij voorkeur interesse in het fysieke of sociale domein, in financiën en in de P&C-cyclus;
 • Je hebt bij voorkeur een binding hebt met de gemeente Zwartewaterland of dat je in de nabije omgeving woont (circa reisafstand van 45 minuten);
 • Je hebt als voorzitter leidinggevende vaardigheden om de rekenkamer in positie te brengen en te verankeren.

Om de onafhankelijke rol van de rekenkamer te garanderen, stellen we ook een aantal voorwaarden:

 • Je bent niet in dienst van de gemeente Zwartewaterland of SSC Ons;
 • Je bent sinds 2018 niet (meer) politiek actief voor de gemeente Zwartewaterland;
 • Je bent, naast je lidmaatschap van de rekenkamer Zwartewaterland, niet lid van meer dan 2 andere rekenkamers.

Wat wij bieden?

Je komt te werken in een team van 2 leden, een voorzitter en een ambtelijk secretaris. Een klankbordgroep van 3 raadsleden van de gemeente Zwartewaterland is beschikbaar voor advies. De rekenkamer vergadert ongeveer 6 tot 8 keer per jaar.

De vergoeding van de rekenkamer Zwartewaterland bedraagt:

 • Voor de voorzitter: € 175 per vergadering
 • Voor de leden: € 130 per vergadering

De voorzitter en de leden hebben verder aanspraak op vergoeding van reiskosten.

Interesse in deze functie?

Meer weten? Bel met Geke Jordens, ambtelijk secretaris: 14 038. Solliciteren kan tot 21 september 2023. Mail jouw motivatiebrief en curriculum vitae naar griffie@zwartewaterland.nl. Vermeld in het onderwerp: ‘Sollicitatie rekenkamer Zwartewaterland’. Zet in je brief welke rol (lid of voorzitter) jouw voorkeur heeft.

Procedure

De sollicitatiegesprekken vinden in week 40 plaats in het gemeentehuis van Zwartewaterland. Bij deze gesprekken zitten de leden van de klankbordgroep en de ambtelijk secretaris van de rekenkamer.

We vragen een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor deze functie.