Op maandag 28 maart vindt de laatste vergadering van de oude gemeenteraad plaats. Op woensdag 30 maart worden de nieuwe raadsleden geïnstalleerd. U bent van harte welkom om bij deze vergaderingen aanwezig te zijn. De stukken voor deze bijzondere raadsvergaderingen zijn digitaal beschikbaar. 

Afscheid raadsleden 'oude' raad op 28 maart

Op maandagavond 28 maart vindt een bijzondere raadsvergadering plaats waarin afscheid wordt genomen van de raadsleden van de gemeente Zwartewaterland. De volgende punten staan op de agenda:

  • Raadsvoorstel Beoordeling rechtmatigheid van de op 16 maart gehouden gemeenteraadsverkiezing
  • Benoeming commissie voor geloofsbrievenonderzoek
  • Onderzoek geloofsbrieven te benoemen raadsleden
  • Bevindingen commissie voor geloofsbrievenonderzoek
  • Afscheid raadsleden

Stukken inzien

Installatie nieuwe raad op 30 maart

Op woensdagavond 30 maart vindt een bijzondere raadsvergadering plaats waarin de nieuwe raad van de gemeente Zwartewaterland wordt geïnstalleerd. De volgende punten staan op de agenda:

  • Beëdiging en installatie raadsleden
  • Terugblik verkiezingen/vooruitblik

Stukken inzien

Vergaderingen bijwonen?

U bent van harte welkom om aanwezig te zijn bij deze bijzondere raadsvergaderingen op 28 maart en 30 maart. De vergaderingen vinden plaats in het gemeentehuis in Hasselt, Telvorenstraat 2 en beginnen om 19:30 uur.

De vergaderingen zijn ook digitaal te volgen via de live-stream www.zwartewaterland.nl/raadsvergadering of te beluisteren via ZwartewaterFM.