De aarde warmt op. De gevolgen van deze opwarming zijn goed merkbaar. Het weer wordt extremer; hevige regenbuien en langdurige hitte. Door deze regenbuien stijgt het waterpeil van het IJsselmeer en andere rivieren. Hierdoor is er sneller kans op overstromingen. Langdurige droogte zorgt voor een lager waterpeil. Dit kan vervelend zijn voor bijvoorbeeld e scheepvaart. Om deze gevolgen aan te pakken nemen we verschillende maatregelen. Het nemen van deze maatregelen noemen we klimaatadaptatie.

In 2019 is de bouwsteen klimaatadaptatie vastgesteld. Dit is een verkenning van de problemen die zich in onze gemeente voor kunnen doen bij een veranderend klimaat. Deze bouwsteen krijgt een plek in de omgevingsvisie. 

Op dit moment werken we aan het uitvoeringsplan klimaatadaptatie. In dit plan staan de maatregelen die we nemen om de gemeente in de toekomst bestendig te houden voor de gevolgen van klimaatverandering. Een voorbeeld van zo’n maatregel is het plaatsen van extra bomen. Bomen werken als natuurlijke parasols en zorgen voor verkoeling. We streven naar 1 boom per 2,75 inwoner.

Heeft u gevonden wat u zocht?