Wat is het?

Als u uw kind erkent, wordt u juridisch ouder. Dit betekent dat u dan de wettelijke ouder van uw kind bent. Dit hoeft niet altijd de biologische ouder te zijn. Als juridisch ouder hebt u rechten en plichten. Zo hebt u er recht op om uw kind te zien en bent u verplicht om voor het kind te zorgen.

Erkenning doet u bij de burgerlijke stand van de gemeente. Dit kan in elke gemeente van Nederland zijn. U kunt dit al doen voordat uw kind is geboren.

Erkenning niet nodig

U hoeft uw kind niet te erkennen als u automatisch juridisch ouder bent. Dit is zo als:

 • u de biologische moeder bent
 • u getrouwd bent met de moeder
 • u een geregistreerd partnerschap hebt met de moeder

Let op! Als duomoeder moet u wel de verklaring ‘donor onbekend’ meenemen bij de geboorteaangifte. Als u dit niet doet, kunt u uw kind alsnog erkennen en juridisch ouder worden.

Indien u niet getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan, dient u elk volgend kind apart te erkennen. Dit gaat niet automatisch. 

Hoe werkt het?

De belangrijkste voorwaarden voor het erkennen van een kind zijn:

 • U bent 16 jaar of ouder
 • U bent geen familie van de moeder
 • Als uw kind 2 ouders heeft, kan het nooit door een ander worden erkend.
 • Als u onder curatele staat, dan hebt u toestemming nodig van de rechter.
 • Als u door bloedverwantschap niet met de moeder mag trouwen, kunt u het kind niet erkennen.
 • U kunt geen overleden kind erkennen.
 • Als u de biologische vader bent, kunt u de erkenning later niet ongedaan maken.

De belangrijkste voorwaarden voor het kiezen van de naam van het kind zijn:

 • Beide ouders zijn aanwezig bij de naamkeuze.
 • U kunt alleen voor het eerste kind uit de relatie de achternaam kiezen.

Wat moet ik doen?

 • U gaat samen met de aanstaande moeder naar de gemeente om uw ongeboren kind te erkennen. Dit kan in elke gemeente in Nederland.
 • Als de aanstaande moeder niet meegaat naar de gemeente, moet u schriftelijke toestemming van haar hebben voor erkenning.
 • Zodra het kind is geboren, wordt de erkenning rechtsgeldig. U bent dan de juridische ouder van het kind.

Ouderlijk gezag aanvragen

Sinds 1 januari 2023 wordt het ouderlijk gezag automatisch vastgesteld bij erkenning van het kind. Ook wanneer u ongehuwd bent of geen geregistreerd partnerschap heeft met de moeder. Let op: er zijn een paar uitzonderingen. Kijk hiervoor op: Erkenning kind | Rijksoverheid.nl(externe link)
 

Heeft u vóór 1 januari 2023 een erkenning (ongeboren) kind erkent, dan moet u nog iets extra doen om ook het ouderlijk gezag te krijgen. Kijk hiervoor op Rechtspraak.nl(externe link).

Wat heb ik nodig?

Als de moeder meegaat naar de gemeente:

 • uw geldige identiteitsbewijs
 • geldig identiteitsbewijs van de moeder

Als de moeder niet meegaat naar de gemeente:

 • uw geldige identiteitsbewijs
 • schriftelijke toestemming van de moeder
 • handtekening van de moeder op de schriftelijke toestemming
 • geldig identiteitsbewijs van de moeder

Woont u of de moeder in het buitenland? Neem dan ook een buitenlands bewijs mee dat u niet getrouwd bent

Hoe lang duurt het?

U krijgt direct een afschrift van de erkenningsakte mee.

Wat kost het?

U krijgt van de erkenningsakte ongeboren vrucht een uittreksel mee. Dit kost € 15,70.