Jongerenwerkers van de organisatie Welzijn Mensenwerk voeren het jeugd- en jongerenwerk uit.

Wat is het?

Jongerenwerkers houden zich bezig met preventie, vroegsignalering en het voorkomen van overlast. Overlast in wijken, tijdens het uitgaan, gebruik van alcohol en drugs en de jongerenketen.

  Hoe werkt het?

  De doelgroep is de jeugd vanaf twaalf jaar. De jongerenwerkers werken preventief en signaleren problemen. Zo kunnen zij jongeren activeren en motiveren om op tijd hulp en steun te zoeken bij problemen.


  De jongerenwerkers zijn veel op straat, tussen de jongeren. Zij leggen verbindingen tussen verschillende netwerken en zorgen ervoor dat geen jongere tussen wal en schip raakt.

  Jeugdsoos

  Het jeugd- en jongerenwerk is ook verantwoordelijk voor de jeugdsoos in Zwartsluis. Een team van vrijwilligers zorgt ervoor dat de jeugdsoos goed draait. Er is een ruim en leuk aanbod voor de jeugd. De professionele jongerenwerkers sturen de vrijwilligers aan en zijn het aanspreekpunt bij onregelmatigheden. De adressen en de openingstijden van de jongerensozen zijn te vinden op  www.welzijnmw.nl

  Mail of bel naar één van de jongerenwerkers:

  Heeft u gevonden wat u zocht?