Home > Inwoners > Verkeerscirculatieplan Hasselt > Variant 3: Afsluiting Markt

Variant 3: Afsluiting Markt

Variant 3

Effecten:

  • Verkeersluw centrum
  • Centrum is in twee delen gesplitst met eigen routes
  • Minimaal doorgaand verkeer
  • Meer ruimte voor andere activiteiten/ functies
  • Minder kans op opstoppingen/ gevaarlijke situaties
  • Extra ontsluiting voor het centrum van Hasselt
  • Hoogstraat van één kant ontsloten
  • Meer zoekverkeer
  • Meer verkeer op parallelweg Bodewes

Ervaar de effecten vanuit uw straat

Wilt u weten wat de effecten van de vier varianten zijn voor uw straat? Wat gaat er bijvoorbeeld veranderen in uw rijroute? Ga dan naar onderstaande kaart en klik op uw straat. 

Kaart openen