Home > Inwoners > Verkeerscirculatieplan Hasselt > Variant 1: Eenrichtingsverkeer Hoogstraat

Variant 1: Eenrichtingsverkeer Hoogstraat

Variant 1

Effecten

  • Afname verkeer in de Hoogstraat
  • Meer ruimte voor andere activiteiten  /functies in het centrum
  • Minder kans op opstoppingen/ gevaarlijke situaties
  • Extra ontsluiting voor het centrum van Hasselt (via de nog aan te leggen parallelweg Bodewes)
  • Hoogstraat van één kant ontsloten
  • Meer verkeer Van Nahuysweg, Ridderstraat en Prinsengracht
  • Meer verkeer op parallelweg Bodewes

Ervaar de effecten vanuit uw straat

Wilt u weten wat de effecten van de vier varianten zijn voor uw straat? Wat gaat er bijvoorbeeld veranderen in uw rijroute? Ga dan naar onderstaande kaart en klik op uw straat. 

Kaart openen