Home > Inwoners > Ontwikkeling buitengebied

Ontwikkeling buitengebied

Landschapsontwikkelingsplan Zwolle-Zwartewaterland-Kampen (LOPZZK)

De landschappen in de gemeenten Zwolle, Zwartewaterland en Kampen zijn mooi, divers en redelijk ongeschonden. Al eeuwenlang is er in deze gebieden gewoond en gewerkt binnen de mogelijkheden van de natuur en het water. Vooral de landbouw heeft een belangrijke invloed gehad op het landschap.

Ontwikkelingen

Maar de ontwikkelingen gaan door. Steden en kernen groeien en ook schaalvergroting binnen de landbouw heeft effect op de vorming van het landschap. Ook zijn er steeds meer mensen die in het landschap willen wonen en recreëren.

Studie landschapstypen

Daarom is er voorafgaand aan het bestemmingplan Buitengebied voor Zwartewaterland, Zwolle en Kampen een studie naar de verschillende landschapstypen gedaan. Daarin worden niet alleen de landschappen beschreven, ook wordt aangegeven hoe ontwikkelingen zoals schaalvergroting in de landbouw kunnen worden ingepast. Het landschapsontwikkelingsplan is dus uitvoeringsgericht. In het bestemmingsplan Buitengebied is het inmiddels vertaald.

Kwaliteitsimpuls groene omgeving

Leest u verder over het beleid van toepassing op ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied, die niet passen in het geldende bestemmingsplan:

Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving

Brochure en fietsroutes

Op deze pagina kunt u ook doorlinken naar de brochure met samenvatting over het Landschapsontwikkelingsplan en de 'Ansichtkaarten bij brochure', suggesties voor fietsroutes door de verschillende landschappen.

Meer informatie over: