Home > Inwoners > Water en veiligheid

Water en veiligheid

 • Samenvatting

  Wat te doen bij een (dreigende) overstroming

  Nederland is een waterrijk land. Als overheid doen we er alles aan om het risico op hoge waterstanden, dijkdoorbraken en overstromingen zo klein mogelijk te houden. Toch kan het voorkomen dat u met een overstroming te maken krijgt. Dan is het belangrijk te weten wat u kunt doen.

  Wat kunt u doen?

  Om u te informeren over overstromingen en u hier zo goed mogelijk op voor te bereiden, zijn de gemeente, het Waterschap Groot Salland en de Veiligheidsregio IJsselland in de Mastenbroekerpolder en op de Kampereilanden (Kampereiland, polder De Pieper, Mandjeswaard en de Zuiderzeepolder) een pilotproject gestart. In dit project worden verschillende communicatiemiddelen ontwikkeld en getest. Er zijn twee nieuwe middelen ontwikkeld: een animatie en een prototype van een overstromingskaart. De overstromingskaart vindt u onderaan deze pagina.

  Overstromingskaart

  De overstromingskaart toont de maximale waterhoogten in de Mastenbroekerpolder en Kamper eilanden èn de uitvalswegen in het gebied. Daarnaast vindt u op de kaart tips voor als het water stijgt. U kunt de overstromingskaart onderaan deze pagina downloaden.

  Wilt u meer weten?

  Kijk voor meer informatie op de landelijke website www.overstroomik.nl. Ook kunt u onderstaande animatie bekijken. De animatie laat zien wat u kunt doen en waar u aan moet denken als het water stijgt.

  Animatie

 • Downloads