Home > Inwoners > Veiligheidsregio

Veiligheidsregio

 • Samenvatting

  Veiligheidsregio IJsselland

  In elke regio werken gemeenten, brandweer, geneeskundige hulpverlening en politie samen. De gemeente Zwartewaterland valt onder de Veiligheidsregio IJsselland. Er wordt samengewerkt op het gebied van brandweerzorg, crisisbeheersing, hulpverlening bij ongevallen en rampen en rampenbestrijding.
  Indien nodig worden ook andere diensten ingezet zoals Defensie en het Waterschap.

  Website Veiligheidsregio IJsselland
   

  Weet wat u moet doen bij een noodsituatie of ramp

  Veiligheid vinden wij allemaal belangrijk. Natuurlijk, in noodsituaties staan de politie, brandweer en ambulancedienst altijd paraat. De overheid kan het echter niet alleen. In de eerste paar minuten van een noodsituatie of ramp bent u vaak op u zelf aangewezen. Het is daarom belangrijk dat u weet wat u moet doen tijdens z’n situatie.

  Weet wat u kunt doen