Home > Inwoners > Uittreksel Burgerlijke Stand

Uittreksel Burgerlijke Stand

 • Samenvatting

  Heeft u een afschrift of uittreksel uit de Burgerlijke stand nodig? Dan kunt u die uitsluitend aanvragen bij de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden. U vraagt een geboorteakte bijvoorbeeld aan in de gemeente waar u bent geboren. U kunt het uittreksel online aanvragen met DigiD, maar ook schriftelijk of aan de balie van Burgerzaken.

  Let op:

  • Een uittreksel Burgerlijke stand is iets anders dan een uittreksel Basisregistratie Personen.
  • U kunt maximaal één uittreksel per keer aanvragen. 
  • U kunt een Nederlandstalig of internationaal uittreksel aanvragen in de talen Frans, Duits, Engels, Spaans, Grieks, Italiaans, Portugees, Turks en Joegoslavisch. 

  Welke uittreksels kunt u aanvragen?

  • Geboorteakte
  • Huwelijksakte
  • Partnerschapsakte
  • Echtscheidingsakte
  • Akte beëindiging partnerschap
  • Overlijdensakte

  Uittreksel geboorteakte

  De geboorteakte is het meest aangevraagde uittreksel. Bent u in de gemeente Zwartewaterland geboren? Dan kunt u het uittreksel uit uw geboorteakte in Zwartewaterland opvragen. Bent u in een andere gemeente geboren? Dan vraagt u het uittreksel geboorteakte op bij die gemeente. U krijgt een afschrift (of uittreksel) van de akte. De originele akte blijft namelijk altijd in het bezit van de gemeente waar hij is aangemaakt. 

  Online, schriftelijk of aan de balie aanvragen

  • U kunt het uittreksel burgerlijke stand digitaal (via DigiD) aanvragen. Let op: u kunt maximaal één uittreksel per keer aanvragen. 
  • U kunt uw aanvraag ook opsturen per post. Dit formulier kunt u online invullen, printen en ondertekenen en met een kopie van een geldig identiteitsbewijs (paspoort, Nederlandse identiteitskaart of rijbewijs) opsturen naar: Gemeente Zwartewaterland, Team Burgerzaken, Postbus 23, 8060 AA Hasselt.
  • Wanneer wij uw aanvraag in goede orde hebben ontvangen, sturen wij u het uittreksel en de nota toe. U kunt het uittreksel ook persoonlijk aanvragen bij de balie burgerzaken. U krijgt het uittreksel dan direct mee.

  Aanvraagformulieren:

  Neem mee

  • Een geldig identiteitsbewijs (paspoort, Nederlandse identiteitskaart of rijbewijs).
  • Als u de aanvraag voor iemand anders doet: een machtigingsformulier en een kopie van zijn of haar identiteitsbewijs.
  • Uw pinpas of contant geld.

  Liever pinnen

  Machtiging voor iemand anders

  Als u voor iemand anders een uittreksel op wilt vragen, dan heeft u een machtiging en een kopie van het identiteitsbewijs van deze persoon en van u zelf nodig. De persoon voor wie u het uittreksel aanvraagt, moet het machtigingsformulier invullen en het formulier moet door u beiden worden ondertekend.

  Prijs

  • Een Nederlandstalig afschrift uit de burgerlijke stand kost € 13,40.
  • Een internationaal afschrift uit de burgerlijke stand kost € 18,00.