Home > Inwoners > Starterslening

Starterslening

 • Samenvatting

  De raad en het college van de gemeente Zwartewaterland zijn van mening dat starters op de woningmarkt een doelgroep zijn waarvoor aandacht moet blijven. Daarom heeft de raad opnieuw een budget beschikbaar gesteld om startersleningen te kunnen verstrekken.

  Wat is een starterslening?

  Een Starterslening biedt uitkomst wanneer u als starter de financiering niet helemaal rond krijgen. De lening overbrugt het verschil tussen de totale aankoopkosten van een woning en het maximale bedrag dat u bij de bank kunt lenen.

  Wat zijn de voorwaarden?

  • U moet sociaal en/of economisch gebonden zijn aan de gemeente Zwartewaterland.
   • Sociale binding: u of uw partner woont op het moment van het indienen van de aanvraag VROM Starterslening ten minste 1 jaar onafgebroken in de gemeente Zwartewaterland of heeft hier 5 jaar gewoond.
   • Economische binding: u of uw partner werkt in de gemeente Zwartewaterland als zelfstandige of in loondienst (actieve dienst, minimaal 18 uur, bij een  werkgever gevestigd in de gemeente Zwartewaterland).
  • U kunt starterslening gebruiken voor de aankoop een bestaande woning in de gemeente Zwartewaterland met een maximale koopprijs van €. 210.000,- inclusief verbeterkosten. Voor de berekening van de hoogte van de Starterslening wordt rekening gehouden met eventuele verbeterkosten. De aankoop voldoet altijd aan de meest actuele voorwaarden en normen.
  • U kunt de starterslening gebruiken voor de aankoop van een nieuwbouwwoning in de gemeente Zwartewaterland met een maximale koop-/aanneemsom van €210.000,- , inclusief meerwerk als u aantoonbaar (met een huurcontract) een huurwoning in de gemeente Zwartewaterland achter laat.
  • De hoogte van de Starterslening bedraagt maximaal 20% van de totale aankoopkosten van een woning, met een maximum van € 30.000,--

  Hoe vraagt u een starterslening aan?

  U meldt zich bij de gemeente Zwartewaterland. Als u aan alle voorwaarden voldoet die de gemeente stelt, krijgt u een toewijzing en een aanvraagset voor de starterslening. U vult het aanvraagformulier volledig in, verzamelt de benodigde informatie (zie checklist) en stuurt uw aanvraag naar SVn. Alleen een volledig ingevuld aanvraagformulier wordt in behandeling genomen.