Home > Inwoners > Slopen

Slopen

 • Samenvatting

  Wilt u (een gedeelte van) een pand of woning slopen? Dan heeft u meestal geen vergunning nodig. U moet vaak wel een melding doen bij de gemeente.

  Wanneer alleen melden?

  Voor het slopen van asbesthoudend materiaal en grote volumes (meer dan 10 kubieke meter) sloopafval is geen vergunning nodig. Een melding is voldoende. 

  Wanneer een omgevingsvergunning aanvragen?

  U moet een omgevingsvergunning aanvragen voor het slopen van monumenten en in beschermde stads- of dorpsgezichten. Dat moet ook als het bestemmingsplan aangeeft dat slopen vergunningplichtig is. Weet u niet zeker of u een omgevingsvergunning moet aanvragen? Doe dan de vergunningcheck op de website van het Omgevingsloket

  Sloopmelding doen

  Een sloopmelding moet u minimaal vier weken voor de start van de werkzaamheden doen. Dit kan online via het Omgevingsloket of via de post. U moet de volgende stukken uploaden of meesturen:

  • adresgegevens van het bouwwerk;
  • uitvoerder van de sloopwerkzaamheden;
  • asbestinventarisatierapportage;
  • hinderonderzoek
  • tijdstip van de werkzaamheden.

  Ga naar omgevingsloket

  Sloopmelding niet compleet?

  Als de sloopmelding niet compleet is mag de sloop niet beginnen. Want bij een melding kunnen geen aanvullende gegevens worden opgevraagd, zoals bij een vergunningaanvraag. Als de melding niet compleet is, moet u de melding opnieuw doen. In het Bouwbesluit leest u waaraan een sloopmelding moet voldoen.

  Verwijderen van de energie-aansluiting (gas en/of elektriciteit) bij sloop

  Bent u van plan om uw woning of bedrijf te slopen? Vergeet dan niet om de energie-aansluiting(en) vóór aanvang van de sloop te laten verwijderen. Hiermee worden gevaarlijke situaties voor u en uw omgeving voorkomen. U bent hier zelf verantwoordelijk voor. Voor meer informatie kunt contact opnemen met de netbeheerders in Zwartewaterland (Enexis of Rendo). De verwijdering van uw gas- en/of elektriciteitsaansluiting kunt u via online aanvragen via Mijnaansluiting.nl