Home > Inwoners > Risicokaart

Risicokaart

 • Samenvatting

  Risico’s Overijssel

  De provincie Overijssel beheert de risicokaart Overijssel. Dit is een plattegrond met informatie van de mogelijke risico's in de provincie. De risico's in uw buurt ziet u na het invoeren van uw postcode.

  Zwartewaterland

  In de gemeente Zwartewaterland staan onder meer de tankstations vermeld waar LPG wordt verkocht en opgeslagen. Ook de zwembaden en de opslaglocaties van de Nederlandse Gasunie NV, inclusief de hoge druk buisleidingen er naar toe, staan op de kaart vermeld.

  Wanneer een risico?

  Afhankelijk van de hoeveelheid opgeslagen LPG, chloor worden de risicoafstanden bepaald. Binnen de vastgestelde risicoafstanden mogen bijvoorbeeld geen kwetsbare objecten (meer) worden geplaatst. Kwetsbare objecten zijn gebouwen waarin zich veel mensen kunnen bevinden of gebouwen waar met name niet-zelfredzame personen aanwezig zijn (zieken, bejaarden, kinderen).

  Route gevaarlijke stoffen

  De aan- en afvoer van gevaarlijke stoffen via de weg en het water vormt ook een risico. Het college van burgemeester en wethouders geeft aan wat de vaste route voor het vervoer van gevaarlijke stoffen is binnen de gemeente. De route is herkenbaar aan de oranje borden met zwarte pijlen. Chauffeurs moeten zich hieraan houden. Afwijken van de route is alleen mogelijk met een ontheffing voor bevoorrading van LPG tankstations en vuurwerkverkooppunten.

  Vervoer over water

  Het Zwartewater is de vaste route voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over water. De route loopt vanaf Zwolle via het Meppelerdiep naar Meppel en via het Zwolsche Diep naar het Zwartemeer.

  Ga naar de risicokaart Overijssel