Home > Inwoners > Rioolaansluitvergunning

Rioolaansluitvergunning

 • Samenvatting

  Wilt u een nieuwe aansluiting op het openbare riool of een bestaande rioolaansluiting wijzigen? Dan moet u hiervoor bij de gemeente een rioolaansluitvergunning aanvragen.

  Aanvraag digitaal invullen, printen, tekening bijvoegen en opsturen

  U vraagt een rioolaansluitvergunning aan met het aanvraagformulier rioolaansluiting. Heeft u het formulier ingevuld? Print het formulier dan uit, zet een handtekening, voeg een duidelijke tekening toe (waarop de locatie van de gewenste aansluiting en de vanuit het pand aan te sluiten voorzieningen, zoals bijvoorbeeld een toilet, keuken, etc. staan aangegeven) en stuur het aanvraagformulier met de tekening op naar:

  College van burgemeester en wethouders van Zwartewaterland
  Postbus 23
  8060 AA Hasselt

  Aanleg

  De voor de aansluiting benodigde voorzieningen op gemeentegrond worden door of namens de gemeente uitgevoerd. Hiervoor worden bij de aanvrager kosten in rekening gebracht op basis van de "Verordening eenmalig rioolaansluitrecht" (zie onder het kopje Kosten). 

  Kosten