Home > Inwoners > Parkeren in Zwartewaterland

Parkeren in Zwartewaterland

 • Samenvatting

  Blauwe zone in het centrum

  In onze gemeente is in elke kern in het centrum rondom het winkelgebied een blauwe zone ingesteld, waar binnen de venstertijden van de zone een maximale parkeerduur geldt. Deze gebieden zijn ingericht als stop & shop gebieden, om te zorgen dat een ieder de kans krijgt om dicht bij de winkels te kunnen parkeren. Buiten de blauwe zones mag u langparkeren in de daarvoor bestemde parkeervakken.

  Hoe herkent u een blauwe zone?

  U herkent de blauwe zone aan het verkeersbord E10. Op dit bord staat de maximale parkeertijd. Daarnaast is een blauwe lijn langs de parkeervakken aangegeven. Daarbuiten, op stoepen en op laad- en losplekken, geldt een parkeerverbod.

  Parkeren blauwe zone

  Gebruik parkeerschijf in blauwe zone

  Kijk altijd goed op het bord voor de maximale parkeerduur in de betreffende zone. Deze verschilt namelijk per zone. Het gebruik van een parkeerschijf is verplicht in de blauwe zones. Geef de tijd van aankomst aan en plaats de schijf goed zichtbaar achter uw voorruit. Een parkeerschijf is op verschillende plaatsen te verkrijgen, waaronder benzinestations en tijdschriftenwinkels.

  Venstertijden

  De tijden waarbinnen u de parkeerschijf in de blauwe zone moet gebruiken:

  Kern Duur Venstertijden Dagen
  Hasselt 1 uur 8.00 - 18.00 uur maandag t/m zaterdag
  Genemuiden 1,5 uur 8.00 - 18.00 uur maandag t/m zaterdag
  Zwartsluis 2 uur 9.00 - 18.00 uur maandag t/m zaterdag


  Wilt u lang(er) parkeren?

  We verwijzen u graag naar één van onze (lang-)parkeerplaatsen in de buurt van het centrum. Deze parkeerplaatsen zijn ook middels bebording aangegeven:

  • Hasselt: P-plaats van Nahuysweg, P-plaats Grintwal, P-plaats Gemeentehuis
  • Genemuiden: P-plaats Koppel, P-plaats Havenplein              
  • Zwartsluis: P-plaats Havendijk        

  Gehandicaptenparkeerkaart

  Bestuurders die beschikken over een gehandicaptenparkeerkaart kunnen in een blauwe zone zonder parkeerschijf parkeren op de invalidenparkeerplaatsen, mits er geen bord met een maximale parkeerduur staat. Als er wel een maximale parkeerduur is vermeld, moet u ook een parkeerschijf gebruiken.

  Handhaving in blauwe zone

  Onze BOA's en toezichthouders controleren regelmatig in de blauwe zone. De parkeerschijf moet op een juiste wijze zijn ingesteld, duidelijk zichtbaar zijn en de maximale parkeertijd (verschilt per kern) mag niet worden overschreden. De kosten voor een parkeerovertreding in de blauwe zone zijn € 95,- + € 9,- administratiekosten. Handhaven van blauwe zones valt onder het strafrecht. De opbrengsten van bekeuringen zijn niet voor de gemeente, maar worden bij het CJIB ingediend en zijn voor het Rijk. Daarom kunt u bezwaar tegen een ontvangen bekeuring indienen bij het CJIB.

  Let op: Buiten de blauwe zone moet u de algemeen geldende parkeerregels altijd in acht nemen. Ook daar kunt u een bekeuring krijgen voor het fout, hinderlijk en/of gevaarlijk parkeren van uw voertuig. De meeste sancties voor foutparkeren hebben hetzelfde sanctiebedrag als foutparkeren in de Blauwe Zone.

  Meer informatie over...