Home > Inwoners > Open data

Open data

 • Samenvatting

  Open data, wat houdt dat in?

  Open data zijn openbare gegevens die gratis, voor iedereen en zonder beperkingen beschikbaar zijn. Voorbeelden van open data zijn gegevens over strooiroutes, bomen en openbare verlichting. De gegevens zijn bedoeld om te gebruiken en te hergebruiken voor allerlei toepassingen, zoals onderzoek of het bouwen van apps en websites. Net als de gemeente Zwartewaterland bieden verschillende andere (overheids)organisaties open data aan. 

  Waarom biedt de gemeente open data aan?

  Met open data maken we gegevens openbaar. Door gegevens met u te delen laten we zien op basis waarvan beslissingen worden genomen. Met open data beschikt u over dezelfde informatie als de gemeente. Daarnaast kunnen allerlei partijen hun werk sneller en beter doen als informatie direct en machine-leesbaar beschikbaar is. 

  Welke data biedt de gemeente aan?

  Het kabinet heeft de ambitie uitgesproken om zo veel mogelijk overheidsgegevens openbaar beschikbaar te stellen. Om aan te geven welke gegevens het kabinet waardevol vindt, is een lijst gemaakt van zogenaamde ‘high value’ datasets. Wij hebben die lijst als uitgangspunt genomen en breiden het aanbod geleidelijk verder uit. Een overzicht van de datasets die wij momenteel aanbieden, kunt u vinden op data.overheid.nl.

  Ga naar data.overheid.nl

  Open data op een kaart bekijken?

  Veel van onze open data kunt u ook op een kaart bekijken:

  Open data bekijken op de kaart

  Wie mogen de gegevens gebruiken?

  Iedereen mag gebruik maken van de open data van de gemeente Zwartewaterland. Tenzij anders vermeld ook voor commerciële doeleinden.

  Kunnen persoonsgegevens terecht komen in open data?

  Nee. In open data komen nooit persoonsgegevens voor. De gemeente hecht grote waarde aan de privacy van haar inwoners en bedrijven.

  Waar kan ik een dataverzoek doen?

  Bent u op zoek naar meer gegevens die de gemeente op dit moment nog niet aanbiedt? Of bent u op zoek naar gegevens in een ander bestandsformaat? Dan kunt u een dataverzoek doen. U doet een dataverzoek via data.overheid.nl. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk reactie op uw verzoek.

  Komt u onjuiste of verouderde informatie tegen?

  De informatie op zwartewaterland.nl komt tot stand onder verantwoordelijkheid van de gemeente Zwartewaterland. Wij besteden de uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van onze website. Komt u desondanks informatie tegen die onjuist is of verouderd is, dan stellen wij het op prijs als u ons dat laat weten via info@zwartewaterland.nl of telefoonnummer 14 038.