Home > Inwoners > Ontheffing stookverbod

Ontheffing stookverbod

 • Samenvatting

  Het verbranden van snoeihout of tuinafval is niet toegestaan. De gemeente kan in sommige gevallen wel een uitzondering maken, bijvoorbeeld voor een paasvuur. U kunt dan een ontheffing stookverbod aanvragen. 

  Aanvragen

  Wilt u gebruik maken van een ontheffing? Dan adviseren wij u om tijdig een aanvraag in te dienen. U kunt de ontheffing digitaal aanvragen met het formulier Ontheffing stookverbod. Ook kunt u het aanvraagformulier downloaden (pdf). 

  Ontheffing online aanvragen

  Regels

  • Er wordt alleen ontheffing verleend voor het verbranden van snoeiafval. Het verbranden van rietafval afkomstig van rieten daken is verboden. Dit is bouwafval en moet u afvoeren;
  • Een ontheffing heeft een geldigheidsduur van twee stookseizoenen. Een stookseizoen loopt van november tot en met maart. In de overige maanden is branden verboden;
  • Een ontheffing voor een paas- en vreugdevuur wordt ook buiten het stookseizoen verleend, maar is slechts geldig voor 1 keer branden.

  Afhandeling

  • De behandeltijd van een aanvraag is ca. 8 weken;
  • Een verleende ontheffing wordt bekendgemaakt in de Stadskoerier, waarna bezwaar mogelijk is op grond van de Algemene wet bestuursrecht.
 • Downloads