Home > Inwoners > Omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning

 • Samenvatting

  Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

  De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is op 1 oktober 2010 in werking getreden. Op grond van deze wet zijn 25 bestaande vergunningen voor wonen, ruimte en milieu samengevoegd tot één zgn. omgevingsvergunning. Zo vraagt u vanaf 1 oktober 2010 geen bouwvergunning of kapvergunning meer aan, maar een omgevingsvergunning voor de activiteit "bouwen" respectievelijk voor de activiteit "kappen".

  Voorbeeld

  U wilt een oude schuur verbouwen tot een garage, er is tevens een inrit nodig om de garage bereikbaar te maken en er staat ook nog een boom in de weg. Dan vraagt u niet meer afzonderlijk een bouw-, uitweg- en kapvergunning aan, maar één omgevingsvergunning voor de drie activiteiten "bouwen", "uitweg" en "kappen".

  Meldingsplicht

  Met de komst van het nieuwe Bouwbesluit op 1 april 2012 is in veel gevallen de vergunningplicht voor slopen omgezet naar een meldingsplicht. Voor meer informatie klikt u onder het tabblad Verwijzingen naar het product Sloopvergunning .

  Omgevingsloket (landelijke website)

  Vanuit uw huis of kantoor kunt u 24 uur per dag één omgevingsvergunning aanvragen via één digitaal loket: Omgevingsloket.nl (link onder tabblad Verwijzingen).

  Vergunningencheck omgevingsloket

  Door de vergunningencheck in te vullen, weet u direct of een vergunning of wellicht een sloopmelding nodig is.

  Ga naar het Omgevingsloket

 • Verwijzingen