Home > Inwoners > Omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning

 • Samenvatting

  Wilt u iets bouwen of verbouwen, een boom kappen of bijvoorbeeld een inrit maken? Dan heeft u waarschijnlijk een omgevingsvergunning nodig.

  Omgevingsvergunning aanvragen

  Hoe u een omgevingsvergunning aanvraagt, of hoe u checkt of u deze nodig heeft, leest u hieronder:


  Stap 1: Vergunning wel of niet nodig?

  Als u gaat bouwen, heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig. Wilt u dit zeker weten, doe dan de vergunningscheck. Dit duurt een paar minuten.

  Stap 2: Check het bestemmingsplan

  Ook kunt u van te voren checken of uw plannen binnen de regels van het bestemmingsplan passen. Een overzicht van de bestemmingsplannen vindt u op www.ruimtelijkeplannen.nl. Als uw pand op de monumentenlijst staat, heeft u altijd een vergunning nodig.

  Stap 3: Aanvraag indienen

  Vraag de vergunning aan bij het gemeentehuis of via het Omgevingsloket Online. Hiervoor heeft u een DigiD nodig. Bent u een ondernemer? Dan heeft u een eHerkenning nodig. Vervolgens kunt u online de status van uw aanvraag volgen.

  Online aanvragen    


  Wat kost een omgevingsvergunning?

  De kosten voor een omgevingsvergunning staan in de tarieventabel bij de legesverordening. Voor ingewikkelde aanvragen hangen de kosten af van bepaalde factoren. U krijgt dan achteraf een factuur.

  Hoe verloopt de procedure?

  Heeft u uw aanvraag ingediend? Dan ontvangt van de gemeente in eerste instantie een ontvangstbevestiging.
  Er zijn twee behandelprocedures:

  • Eenvoudige aanvragen behandelen we binnen 8 weken.
  • Complexe aanvragen behandelen we binnen 26 weken. Deze termijn mogen we één keer met 6 weken verlengen.

  Vooroverleg met de gemeente

  • Als u een bouwplan heeft en twijfelt of het mag, dan kunt u dit van tevoren met ons bespreken in een vooroverleg. U dient dan een schetsplan (voorlopig ontwerp) in. Dit wordt getoetst aan het bestemmingsplan en welstandsbeleid. Dit is kosteloos.
  • Als uw bouwplan niet binnen de regels van het bestemmingsplan past en u wilt een principe uitspraak van het college van burgemeester en wethouders over een mogelijke ontheffing, dient u een principeverzoek in. 
  • Voor een principeverzoek moet u leges betalen. Blijkt uw verzoek haalbaar en vraagt u een omgevingsvergunning aan? Dan worden de leges voor het principeverzoek verrekend met de leges voor de verdere procedure.

  Vooroverleg aanvragen

  Beschikbaar voor nader onderzoek: