Home > Inwoners > Omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning

 • Samenvatting

  Wilt u iets bouwen of verbouwen, een boom kappen of bijvoorbeeld een inrit maken? Dan heeft u waarschijnlijk een omgevingsvergunning nodig. U kunt een omgevingsvergunning online aanvragen via het Omgevingsloket.

  Online vergunning aanvragen

 • Hoe werkt het?

  Hoe u een omgevingsvergunning aanvraagt, of hoe u checkt of u deze nodig heeft, leest u hieronder:

  Stap 1:

  Vergunning wel of niet nodig?

  Als u gaat bouwen, heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig. Wilt u dit zeker weten, doe dan de vergunningscheck. Dit duurt een paar minuten.

  Stap 2:

  Check het bestemmingsplan

  Ook kunt u van te voren checken of uw plannen binnen de regels van het bestemmingsplan passen. Een overzicht van de bestemmingsplannen vindt u op www.ruimtelijkeplannen.nl. Als uw pand op de monumentenlijst staat, heeft u altijd een vergunning nodig.

  Stap 3:

  Aanvraag indienen

  Vraag de vergunning aan bij het gemeentehuis of via het Omgevingsloket Online. Hiervoor heeft u een DigiD nodig. Bent u een ondernemer? Dan heeft u een eHerkenning nodig. Vervolgens kunt u online de status van uw aanvraag volgen.

  Hoe verloopt de procedure?

  Heeft u uw aanvraag ingediend? Dan ontvangt van de gemeente in eerste instantie een ontvangstbevestiging.
  Er zijn twee behandelprocedures:

  • Eenvoudige aanvragen behandelen we binnen 8 weken.
  • Complexe aanvragen behandelen we binnen 26 weken. Deze termijn mogen we één keer met 6 weken verlengen.

  Vooroverleg met de gemeente

  • Als u een bouwplan heeft en twijfelt of het mag, dan kunt u dit van tevoren met ons bespreken in een vooroverleg. U dient dan een schetsplan (voorlopig ontwerp) in. Dit wordt getoetst aan het bestemmingsplan en welstandsbeleid. Dit is kosteloos. 
  • Als uw bouwplan niet binnen de regels van het bestemmingsplan past en u wilt een principe uitspraak van het college van burgemeester en wethouders over een mogelijke ontheffing, dient u een principeverzoek in. 
  • Voor een principeverzoek moet u leges betalen. Blijkt uw verzoek haalbaar en vraagt u een omgevingsvergunning aan? Dan worden de leges voor het principeverzoek verrekend met de leges voor de verdere procedure.
 • Kosten

  De kosten voor een omgevingsvergunning staan in de tarieventabel bij de legesverordening. Voor ingewikkelde aanvragen hangen de kosten af van bepaalde factoren. U krijgt dan achteraf een factuur.

 • Achtergrond