Home > Inwoners > Mantelzorgcompliment

Mantelzorgcompliment

 • Samenvatting

  Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zwartewaterland heeft besloten voor het jaar 2018 een Financieel Mantelzorgcompliment in te stellen. Met dit compliment wil het college erkenning en waardering uitspreken naar de mantelzorgers. Het Steunpunt Mantelzorg Zwartewaterland heeft de opdracht van het college om de beoordeling van dit aanvraag te doen en de verstrekking van het compliment. 

  Bedragen

  De complimenten bestaan uit de volgende bedragen:

  • 6 tot 12 jarige mantelzorgers: € 25,-- per persoon
  • 12 tot 18 jarige mantelzorgers: € 50,-- per persoon
  • 18 jaar en ouder: € 100,-- per persoon (toestsdatum 1 november 2018)

  Een compliment wordt per bank aan de mantelzorger(s) uitgekeerd.

  Voorwaarden

  Een in Zwartewaterland wonende zorgvrager en/of zijn wettelijke vertegenwoordiger kan een aanvraag indienen voor een mantelzorgcompliment. Een mantelzorger hoeft niet in Zwartewaterland te wonen om in aanmerking te komen voor een compliment. Iedere zorgvrager kan 1 keer per jaar een aanvraag indienen. Voorwaarde is dat de mantelzorger minimaal 3 maanden per jaar, gemiddeld 8 uur per week mantelzorg verleent.

  Aanvragen

  Het aanvragen van een mantelzorgcompliment voor 2018 kon tot 1 december en is dus helaas niet meer mogelijk. 

  Ondersteuning voor mantelzorgers

  Heeft u als mantelzorger behoefte aan ondersteuning? Het Steunpunt Mantelzorg biedt:

  • Een luisterend oor voor mantelzorgers van alle leeftijden;
  • Praktische ondersteuning door bemiddeling en advisering;
  • Mogelijkheden om in contact te komen met andere mantelzorgers;
  • Onafhankelijk advies op het gebied van wonen, zorg en welzijn;
  • Belangenbehartiging van mantelzorgers;
  • Hulpverlening door inzetten van zorgvrijwilligers.

  Uw contactpersoon bij het Steunpunt Mantelzorg is mantelzorgconsulent Lia Ruitenberg. Zij is te bereiken via:

  • T: 06 13014955
  • E: l.ruitenberg@ijsselheem.nl
  • Bezoekadres: Karel Doormanstraat 30, 8061JR Hasselt (Cultureel centrum Het Teeuwland)