Home > Inwoners > Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer

 • Samenvatting

  • Voor sommige leerlingen regelt en betaalt de gemeente taxivervoer van huis naar school en terug
  • In andere gevallen kan er recht bestaan op vergoeding van de kosten van openbaar vervoer of eigen vervoer
  • Het hangt van de specifieke situatie af voor welke vorm van leerlingenvervoer u in aanmerking komt
  • Afhankelijk van het soort school en uw inkomen kan er een eigen bijdrage in de kosten worden gevraagd
  • U vindt de formulieren leerlingenvervoer onder Formulieren en Openbare documenten op deze pagina
  • U vindt het aanvraagformulier dat u kunt printen en per post versturen onder 'Openbare documenten'
  • U vindt het digitale aanvraagformulier onder 'Formulieren'. U heeft hiervoor uw DigiD nodig
  • Voor meer informatie of met specifieke vragen kunt u contact met de gemeente opnemen T 14 038.

 • Achtergrond

  Zo goed mogelijk en dichtbij

  Als ouder wilt u dat uw kind zo goed mogelijk onderwijs krijgt. Voor de meeste kinderen is dat gelukkig dichtbij huis voorhanden. De gemeente Zwartewaterland beschikt over een groot aantal basisscholen en een school voor voortgezet onderwijs. 

  Verder weg

  Maar voor sommige kinderen is dit helaas minder vanzelfsprekend. Voor hen is het beter of zelfs noodzakelijk een verderweg gelegen school te bezoeken. Deze kinderen hebben zorg, aandacht en specialistische begeleiding nodig, die de school in de buurt niet kan bieden. Deze wordt hen geboden op een school voor speciaal onderwijs (so) of speciaal basisonderwijs (sbo).

  Bezwaren

  Ook kan het voor komen dat er binnen een straal van zes kilometer geen reguliere basisschool is met de door u als ouders gewenste identiteit en u zwaarwegende principiële bezwaren heeft tegen openbaar onderwijs of de richting van andere dichterbij gelegen scholen.

  Beperking

  Daarnaast zijn er leerlingen die wel regulier onderwijs kunnen volgen, maar die vanwege een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking niet in staat zijn om zelfstandig naar school te reizen.

  Vervoer

  In bovenstaande situaties is er uiteraard vervoer nodig. Dit vraagt organisatie en brengt kosten met zich mee. Hierin kan de gemeente u mogelijk tegemoet komen. Op grond van de ‘Verordening Leerlingenvervoer gemeente Zwartewaterland’ wordt vervoer van huis naar school en terug door de gemeente geregeld en/of bekostigd.

 • Gang van zaken

  De gemeente kent een drietal vormen van leerlingenvervoer:

  • vergoeding van de kosten van openbaar vervoer
  • vergoeding van de kosten van eigen vervoer per auto of fiets
  • aangepast vervoer (door de gemeente georganiseerd vervoer per taxi of taxibus)

  Situatie bepalend

  Het hangt van de specifieke situatie af voor welke vorm van leerlingenvervoer u in aanmerking komt. Er zal altijd eerst naar de mogelijkheid van openbaar vervoer worden gekeken. Pas als reizen per openbaar vervoer voor uw kind niet mogelijk blijkt te zijn (bijv. vanwege leeftijd, beperking of het ontbreken van een passende verbinding) wordt aangepast vervoer aangeboden. 

  Passend onderwijs

  Op 1 augustus 2014 is het passend onderwijs ingevoerd. Eén van de gevolgen hiervan is dat leerlingen van scholen voor voortgezet speciaal onderwijs niet langer automatisch recht hebben op een vorm van leerlingenvervoer, maar alleen nog in aanmerking kunnen komen voor leerlingenvervoer indien zij vanwege hun beperking niet in staat zijn om zelfstandig per openbaar vervoer of fiets naar  school te reizen. De positie van deze leerlingen is hiermee gelijkgesteld aan die in het reguliere voortgezet onderwijs.   

  Bijdrage

  In sommige gevallen dient u als ouder(s) wel een eigen bijdrage in de kosten te betalen. Of dit het geval is hangt af van het type school dat uw kind bezoekt en van uw inkomen.

  Voorwaarden

  Alle voorwaarden die van toepassing zijn op het leerlingenvervoer in Zwartewaterland zijn vastgelegd in de Verordening Leerlingenvervoer (zie onder Verwijzingen).

  Aanvragen leerlingenvervoer

  Om in aanmerking te komen voor leerlingenvervoer kunt u een aanvraag indienen bij de gemeente. Daarvoor gebruikt u het aanvraagformulier, dat u vindt onder het tabblad formulieren. Dit formulier dient u volledig in te vullen en ondertekend aan ons op te sturen. Vergeet hierbij niet om eventueel gevraagde documenten bij te voegen. Onder Openbare documenten vindt u de toelichting op het aanvraagformulier.

  Contact

  • Voor meer informatie, vragen of het doorgeven van wijzigingen in uw situatie kunt u contact opnemen met het team maatschappelijke ontwikkeling van de gemeente Zwartewaterland via T 14 038.
  • De  coördinatie van het aangepast leerlingenvervoer (taxivervoer) wordt in opdracht van de gemeente Zwartewaterland uitgevoerd door het OVB. Voor vragen, opmerkingen of klachten over de uitvoering van het vervoer kunt u rechtstreeks contact met het OVB opnemen via T 0529-453 416.
    
 • Verwijzingen

 • Formulieren

 • Openbare documenten