Home > Inwoners > Koninklijke onderscheiding

Koninklijke onderscheiding

 • Samenvatting

  Kent u iemand die zich verdienstelijk maakt voor de samenleving en in het zonnetje mag worden gezet? Draag hem of haar aan voor een Koninklijke onderscheiding vóór 1 juni 2019. 

  Bijzondere verdiensten

  In het decoratiestelsel ligt de nadruk op de bijzondere, persoonlijke verdiensten van iemand voor de samenleving. Het kan gaan om vrijwilligerswerk, maar ook om buitengewone prestaties van mensen in hun werk. De verdiensten moeten niet alleen belangrijk zijn voor de onderneming, organisatie of instelling waaraan iemand is verbonden. De samenleving moet er ook baat bij hebben.

  Voordragen

  Iedereen kan iemand voordragen voor een koninklijke onderscheiding. Hiervoor moet een onderbouwd voorstel worden ingediend bij de burgemeester van de woonplaats van degene die u voor een onderscheiding wilt voordragen. Dit voorstel moet door meer personen en of organisaties in de samenleving worden ondersteund.

  Lintjesregen

  Voor Algemene Gelegenheid, de ‘lintjesregen’ ter gelegenheid van Koningsdag (de laatste werkdag voor Koningsdag), moeten de voorstellen ieder jaar uiterlijk 1 juni in het jaar ervoor bij de burgemeester zijn ingediend. Wilt u iemand voor een ander moment in het jaar voordragen, de Bijzondere Gelegenheid (bv. een jubileum of een afscheid), dan moet uw aanvraag ten minste zes maanden voorafgaand aan de datum van uitreiking bij de burgemeester zijn ingediend.

  Meer informatie

  Heeft u iemand op het oog? Neem dan contact op met Annette Wegerif via T. 14 038. Zij kan u in grote lijnen al aangeven of de verdiensten bijzonder genoeg zijn voor het aanvragen van een Koninklijke onderscheiding.

  Meer informatie over het decoratiestelsel en het aanvragen van een Koninklijke onderscheiding via www.lintjes.nl of bij de gemeente Zwartewaterland via 14 038.