Home > Inwoners > Jeugdlintje

Jeugdlintje

 • Samenvatting

  De commissie van toekenning, de fractievoorzitters van de partijen uit de gemeenteraad onder voorzitterschap van de burgemeester, kan personen onderscheiden voor bijzondere prestaties of verdiensten. De gemeente Zwartewaterland kent twee gemeentelijke onderscheidingen namelijk de Gemeentelijke erepenning en het Jeugdlintje.

  Bijzondere verdiensten

  Het jeugdlintje kan worden uitgereikt aan personen tot en met 23 jaar die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de Zwartewaterlandse samenleving. De bijzondere inzet dient minimaal gedurende een periode van twee jaar te hebben plaatsgevonden, of dient te bestaan uit een unieke en uitzonderlijke daad van deze persoon die als voorbeeld voor andere jongeren kan worden gezien.

  Hoe draag ik iemand voor?

  Een aanvraag voor een gemeentelijke onderscheiding dient in ieder geval uit de volgende onderdelen te bestaan:

  • Omschrijving van de bijzondere verdiensten
  • Omschrijving van de invloed op of de betekenis van deze verdiensten voor de Zwartewaterlandse samenleving
  • Een indicatie van de tijdsbesteding aan bovengenoemde activiteiten
  • Opgave van de periode gedurende welke de bijzondere inzet heeft plaatsgevonden
  • Ondersteunende verklaringen van de maatschappelijke organisaties waarvoor de kandidaat zich heeft ingezet

  Een kandidaat voor een gemeentelijke onderscheiding dient van onbesproken gedrag te zijn. Ook mag er geen  belemmering bestaan in de justitiële registers, dan wel in de politieregisters. Onvolledige of niet goed onderbouwde voorstellen voor een onderscheiding worden niet in behandeling genomen.

  Aanvraagformulier

  U kunt online een aanvraag indienen via het voordrachtformulier gemeentelijk waarderingsteken. Let op: in dit formulier moet u ondersteunende verklaringen uploaden van maatschappelijke organisaties of instanties waarvoor de kandidaat zich heeft ingezet. Zorg dus dat u deze bij de hand heeft.  

  Jeugdlintje online aanvragen