Home > Inwoners > Gemeentegids

Gemeentegids

 • Samenvatting

  Gemeentegids Zwartewaterland

  De gemeentegids van Zwartewaterland wordt jaarlijks huis-aan-huis verspreid in de gemeente Zwartewaterland. De gids wordt gemaakt door FMR Producties uit Breezand. Er is ook een digitale gemeentegids Zwartewaterland en de gids is tevens te raadplegen als eBook op eBook-gemeentegids-Zwartewaterland

  Controle gegevens

  In de digitale gemeentegids Zwartewaterland kunt u de meest actuele gegevens over uw vermelding checken. De digitale gids vormt de basis voor de eerstvolgende papieren gemeentegids. Organisaties, verenigingen en bedrijven die vermeld staan in de (digitale)gemeentegids worden voorafgaand aan de eerstvolgende papieren uitgave benaderd door FMR Producties. Zij controleren of uw gegevens nog juist zijn.

  Nieuwe vermelding of wijziging gegevens

  Wilt u een nieuwe vermelding of een wijziging in uw gegevens doorgeven? Neem dan contact op met:

  FMR Producties
  Postbus 23
  1780 AA  Den Helder
  T. 0223-661 425
  F. 0223-661 054
  E. info@lokaaltotaal.nl

  U kunt uw vermelding of wijziging ook doorgeven via de website van FMR Producties LokaalTotaal www.lokaaltotaal.nl/corporate/uw-vermelding/

  Opdracht gemeente

  De gemeente heeft alleen aan FMR Producties opdracht heeft gegeven de gemeentegids samen te stellen. Andere bedrijven die adverteerders benaderen voor plaatsing in een papieren of digitale (gemeente)gids werken niet in opdracht van de gemeente Zwartewaterland.

  Hoe kan ik een gemeentegids aanvragen?

  U kunt een gemeentegids online aanvragen onder het kopje 'formulieren'.

 • Formulieren