Home > Inwoners > Geboorteaangifte

Geboorteaangifte

 • Samenvatting

  Aangifte van geboorte doet u in de gemeente waar het kind is geboren.

  Wie moet geboorteaangifte doen?

  De vader doet de aangifte van de geboorte. De moeder mag ook aangifte doen maar is dit niet verplicht. Als de vader geen aangifte kan doen, moet iemand aangifte doen die aanwezig was bij de geboorte. Dit kan een familielid zijn, de verloskundige, arts of kraamhulp.

  Waar doet u de geboorteaangifte?

  U kunt alleen aangifte doen bij de gemeente waar uw kind geboren is. Wanneer de moeder in het ziekenhuis in een andere gemeente bevalt, moet u uw kind bij de burgerlijke stand van die gemeente aangeven. De eigen gemeente wordt automatisch op de hoogte gesteld van de geboorte.

  Termijn

  U moet binnen 3 dagen na de bevalling aangifte doen van de geboorte van uw kind.

  Keuze achternaam

  Als getrouwde ouders kunt u kiezen tussen de achternaam van de vader of de moeder. Bent u niet getrouwd dan kunt u alleen de naam van de vader kiezen als hij het kind heeft erkend. Zo niet, dan krijgt het kind automatisch de naam van de moeder. Het is niet toegestaan om uw kind een achternaam te geven die een combinatie is van de beide achternamen.

  Een kind van gehuwde ouders krijgt automatisch de achternaam van de vader. Wilt u als getrouwde ouders dat uw kind de achternaam van de moeder krijgt, dan moet u samen naar de ambtenaar van de burgerlijke stand. Daar geeft u aan de naam van de moeder te kiezen. U moet hierbij allebei persoonlijk aanwezig zijn. Daarom kunt u dit het beste doen tijdens de zwangerschap. U kunt als u getrouwd bent maar één keer naamskeuze doen. Na deze naamskeuze geldt de eenheid van naam binnen het gezin. Ieder volgend kind krijgt dezelfde achternaam.

  Meenemen

  Neem een geldig identiteitsbewijs, trouwboekje of afschrift van de erkenningsakte ongeboren vrucht en eventueel een afschrift van de akte van naamskeuze mee.

  Kosten

  Geboorteaangifte kost niets.