Home > Inwoners > Eikenprocessierups

Eikenprocessierups

 • Samenvatting

  Op een groot aantal eikenbomen in Nederland kunt u in de maanden mei, juni en juli behaarde rupsen aantreffen. Deze rupsen gaan ‘s nachts groepsgewijs - in processie - op zoek naar voedsel (eikenbladeren). Vandaar de naam eikenprocessierups. De eikenprocessierups kan gezondheidsklachten veroorzaken bij blootstelling aan de zogenaamde brandharen van de rups.

  Aanpak gemeente

  Wanneer de eikenprocessierups wordt aangetroffen op openbare plaatsen waar veel verkeer is (voetgangers en fietsers), worden de rupsen bestreden. Dit om het acute risico voor overlast en gezondheidsklachten te beperken. Wordt de eikenprocessierups aangetroffen op particulier terrein, dan zijn inwoners zelf verantwoordelijk voor het laten weghalen van de nesten. 

  Melding van eikenprocessierups

  Inwoners die menen de processierups te hebben gesignaleerd, worden gevraagd dit door te geven via het formulier melding openbare ruimte. U kunt ook bellen naar de gemeentewerf, T 14 038 

  Formulier meldingen openbare ruimte

  Achtergrond

  De eikenprocessierups is de larve van de eikenprocessievlinder en kan in het rupsenstadium gezondheidsklachten veroorzaken zoals allergische reacties van de huid, jeuk in de ogen en ontsteking van het slijmvlies in de luchtwegen. De klachten worden veroorzaakt door het vrijkomen van brandharen van de rups. Daarom is het belangrijk dat mensen en (huis)dieren contact met de rups, spinselnesten en vervellingshuidjes vermijden. 

  Meer informatie over de eigenschappen van de rups en de mogelijke gezondheidsklachten vindt u op de website van GGD IJsselland en de website van het  Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu of bekijk de digitale folders . Raadpleeg bij ernstige klachten uw huisarts. 

  Folder eikenprocessierups