Home > Inwoners > Collecteren

Collecteren

 • Samenvatting

  Wilt u voor een goed doel geld of spullen inzamelen? Dan vraagt u een collectevergunning aan bij de gemeente.

  Hoe werkt het

  De gemeente wil dat er niet teveel collectes tegelijkertijd plaatsvinden. In een collecterooster wordt bijgehouden wanneer er collectes zijn. Bij grote landelijke acties toetst de gemeente uw aanvraag aan het advies van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Bij het CBF kunt u het landelijk collecterooster inzien. Ook kunt u hier het rooster van de gemeente inzien. Kijk vooraf in het collecterooster en bepaal dan pas de datum voor het collecteren of inzamelen.

  Vergunning aanvragen

  U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. Dit kan per post of e-mail via info@zwartewaterland.nl.
  In uw aanvraag moet u aantonen dat u het ingezamelde geld op een verantwoorde wijze aan het genoemde doel gaat besteden. Geef verder de volgende informatie:

  • de naam van de organisatie die de collecte organiseert
  • een omschrijving van de collecte
  • de periode waarin u de collecte wilt houden
  • adres waar de vergunning naar toegestuurd kan worden

  Kosten

  Het houden van een collecte is kosteloos.

  Termijn

  U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de vergunning krijgt. Beslist de gemeente niet binnen deze termijn? Dan krijgt u automatisch de vergunning om te collecteren. Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

  Collectebussen

  De gemeente beschikt over collectebussen die organisaties kunnen gebruiken bij het collecteren. Wilt u hiervoor in aanmerking komen, dan kunt u deze bij de gemeente aanvragen. Dit kan per e-mail, tegelijk met de vergunningaanvraag.