Home > Inwoners > Bouwmelding

Bouwmelding

 • Samenvatting

  Vergunning en vooraf melden

  Heeft u een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen en wilt u van start gaan met de bouw? Dan moet u bij de gemeente een melding doen van de start van de bouw. Met een bouwmelding laat u de gemeente weten wanneer u begint met (een nieuwe fase van) de bouw. U kunt een bouwmelding doorgeven in het gemeentehuis of direct aan één van de buiteninspecteurs van het team handhaving van de gemeente.

  Controle door toezichthouder

  De toezichthouder van de gemeente komt periodiek controleren of er wordt gebouwd volgens de verleende vergunning. Wanneer er zonder, of in afwijking van de verleende omgevingsvergunning wordt gebouwd, kan de gemeente de bouwwerkzaamheden stilleggen. De bouwwerkzaamheden mogen worden hervat als de gemeente dit aangeeft.

  Bezwaar- en beroepsmogelijkheden

  Bent u het niet eens met het besluit tot stillegging kunt u bezwaar maken.

  Contact

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Zwartewaterland, Eenheid Beheer, team handhaving, T 14 038 of e-mail info@zwartewaterland.nl