Home > Inwoners > Blijverslening

Blijverslening

 • Samenvatting

  Met de Blijverslening wil de gemeente Zwartewaterland inwoners stimuleren om hun woning meer levensloopbestendig te maken, zodat men ook op hogere leeftijd zelfstandig kan blijven wonen. Indien iemand onvoldoende spaargeld heeft om deze aanpassingen te bekostigen, dan kan de gemeente met de Blijverslening helpen om de woning gereed te maken voor de toekomst.

 • Voorwaarden

  Voorwaarden Blijverslening

  • U bent eigenaar-bewoner van een bestaande woning van minimaal één jaar oud in de gemeente Zwartewaterland
  • De lening wordt consumptief verstrekt indien het aan te vragen leningsbedrag minimaal € 2.500,- en maximaal € 10.000,- is
  • De lening wordt hypothecair verstrekt indien het aan te vragen leningsbedrag minimaal € 10.001,- en maximaal € 30.000,- is
  • Van de eigenaar-bewoners waaraan een consumptieve blijverslening wordt verstrekt, is een van beide aanvragers jonger dan 76 jaar
  • De blijverslening wordt verstrekt voor het treffen van bouwkundige en domotica aanpassingen, zoals opgesomd en omschreven op de door de gemeente vastgestelde lijst van maatregelen
  • De lening voor de te treffen maatregelen bedraagt minimaal € 2.500,- en maximaal € 30.000,-
 • Achtergrond

  Stimuleringsregeling Wonen in Zwartewaterland

  De raad van de gemeente Zwartewaterland heeft op 6 april 2017 ingestemd met de stimuleringsregeling Wonen. Met de vaststelling van deze regeling heeft wil de gemeente de doorstroming op de woningmarkt bevorderen net als het langer zelfstandig thuis blijven wonen.

  De stimuleringsregeling wonen in Zwartewaterland bestaat uit de verordening Starterslening en de verordening Blijverslening met elk eigen voorwaarden en is ingegaan op 1 juni 2017.

  Stimuleringsregeling wonen in Zwartewaterland