Home > Inwoners > Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand

 • Samenvatting

  Bijzondere noodzakelijke kosten

  Bijzondere bijstand is een geldbedrag om extra of hoge kosten te betalen. U kunt dit aanvragen als u een laag inkomen hebt en geen of weinig vermogen. Of wanneer u bijvoorbeeld een bijstandsuitkering hebt.  

  Voor wie?

  Als inwoner van de gemeente Zwartewaterland kunt u aanspraak maken op bijzondere bijstand. Als uw netto inkomen niet hoger is dan 110% van het voor u geldende bijstandsnorm en u niet over teveel vermogen beschikt heeft u geen draagkracht om deze kosten zelf te betalen. Heeft u een hoger inkomen dan zal de gemeente aan de hand van een draagkrachtberekening bepalen hoeveel u zelf kunt bijdragen.

  Voorbeelden

  Hier volgt een aantal voorbeelden van bijzondere noodzakelijke kosten waarvoor u een aanvraag kunt indienen.

  • Kosten bewindvoering
  • Eigen bijdrage rechtsbijstand
  • Eigen bijdrage voor een kunstgebit
  • In uitzonderlijke situaties: verhuis- en inrichtingskosten
  • Babyuitzet
  • Maaltijdvoorzieningen

  Aanvragen

  U kunt het aanvraagformulier bijzondere bijstand op verschillende manieren vinden:

  • online invullen, printen en ondertekend bij de gemeente Zwartewaterland inleveren (zie tabje Formulieren);
  • de PDF downloaden (zie tabje Downloads); 
  • telefonisch opvragen via telefoonnummer 14 038;
  • afhalen bij de receptie van het gemeentehuis aan de Telvorenstraat 2 te Hasselt.  

  Let op: Voor bestaande klanten is het voldoende om een aanvraagformulier bijzondere bijstand in te vullen. Van nieuwe klanten ontvangen wij graag het aanvraagformulier en het inlichtingenformulier.

  Aan te leveren bewijsstukken voor personen zonder bijstandsuitkering

  • Een kopie van een geldig identiteitsbewijs, paspoort of verblijfsvergunning van uzelf;
  • Een kopie van uw bankpas (in kleur) met daarop uw IBAN;
  • Bewijsstukken omtrent huisvesting;
  • Bewijsstukken van inkomen of uitkering over de afgelopen drie maanden;
  • Bewijsstukken van bij u in huis wonende kinderen van 21 jaar of ouder;
  • Bewijstukken van bezittingen en/of schulden.

  Vragen?

  Heeft u vragen? Het Sociaal Domein is op werkdagen de hele dag bereikbaar. Bel naar T 14 038 en vraag naar één van de consulenten Bijzondere Bijstand.

  Overzichtspagina Werk en inkomen

 • Meenemen

  • Loonstrookje (indien van toepassing)
  • Bankafschriften
  • Factuur of rekening
 • Formulieren

 • Downloads

 • Zie ook