Home > Inwoners > Afvalinzameling

Afvalinzameling

 • Samenvatting

  Afval wordt gescheiden ingezameld

  ROVA haalt nuttige grondstoffen, zoals plastic, oud papier en gft, bij u thuis op. U heeft een groene container voor groente- fruit en tuinafval (gft), een grijze container met oranje deksel voor kunststofverpakkingen, drankenkartons en blik (PMD) en een blauwe container voor oud papier. Het restafval dat overblijft brengt u naar een ondergrondse container.

  Wat moet ik in welke container gooien?

  Inzameldata

  Wanneer welk huisvuil wordt opgehaald is aangegeven op de afvalkalender.

  Kosten

  U betaalt een basistarief per huishouden. Daarnaast betaalt u de kosten van het aantal keren dat u restafval heeft aangeboden bij de (ondergrondse) container. De actuele tarieven vindt u bij afvalstoffenheffing.

  Zelf wegbrengen

  De gemeente Zwartewaterland beschikt niet over een eigen afvalinzamelstation waar u uw afval kunt brengen. Grote hoeveelheden afval, zoals grof huisvuil, grof tuinafval en klein chemisch afval kunt u brengen naar het milieubrengstation van ROVA of naar Van Dijk Containers.

  Bedrijfsafval

  Bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor hun afvalinzameling. Neem voor meer informatie hierover contact op met een afvalverwerker.

  Vragen of klachten?

  Voor meer informatie, klachten of vragen over huisvuilinzameling kunt u contact opnemen met de Klantenservice van ROVA