Home > Inwoners > Afvalcontainers

Afvalcontainers

 • Samenvatting

  Afval wordt gescheiden ingezameld

  ROVA haalt nuttige grondstoffen, zoals plastic, oud papier en gft, bij u thuis op. U heeft een groene container voor groente- fruit en tuinafval (gft), een grijze container met oranje deksel voor kunststofverpakkingen, drankenkartons en blik (PMD) en een blauwe container voor oud papier. Het restafval dat overblijft brengt u naar een ondergrondse container.

  Wat moet ik in welke container gooien?

  Restafval in ondergrondse container

  Alle huishoudens in de kernen hebben een pasje voor een ondergrondse container. Huishoudens in het buitengebied hebben een grijze container voor restafval.

  Omwisselen containers na verhuizing

  De containers horen bij het huis. Laat ze dus leeg en schoon staan als u verhuist. Bent u verhuisd en wilt u een grotere of kleinere container dan bij het huis staat? Dan kunt u binnen drie maanden na de verhuizing gratis uw container(s) wisselen. Neem hiervoor contact op met ROVA.

  Extra container

  In sommige gevallen is het mogelijk een extra container te krijgen:

  • U kunt een extra container voor kunststof verpakkingen, drankenkartons en blik aanvragen als u een huishouden van 6 personen of meer heeft.
  • Een extra container voor groenafval kunt u aanvragen als u een tuin heeft van meer dan 200 m2 én thuis composteren vanwege ziekte of leeftijd niet mogelijk is.

  Voor beide soorten geldt dat u al moet beschikken over een container van 240 liter. De inhoudsmaat van de extra container is 240 liter. Kosten voor het uitzetten van de extra containers worden rechtstreeks verrekend tussen de aanvrager en ROVA.

  Schade aan containers

  Beschadiging of verdwijning is voor eigen rekening, tenzij u kunt aantonen dat het buiten uw schuld is gebeurd. Neem bij beschadiging of verdwijning contact op met ROVA.

  Tarieven lediging

  Klikt u hier door naar Afvalstoffenheffing

  Contactgegevens ROVA

  Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum van ROVA, T 038-427 37 77 of ga naar het contactfomulier

  Ga naar de website van ROVA