Home > Inwoners > Nieuws en persberichten > Zwartewaterland start pilot ‘ouderen samen in beweging’

Zwartewaterland start pilot ‘ouderen samen in beweging’

RSS

Het college van de gemeente Zwartewaterland heeft besloten een pilot te starten in Zwartsluis om ouderen te stimuleren in beweging te komen en meer deel te nemen aan de maatschappij. Daarmee kan het aanbod van ouderenfitness in Zwartsluis, dat onder druk was komen te staan door een andere invulling van de welzijn subsidie door IJsselheem, blijven bestaan.

Ouderenfitnesslessen onder druk

In oktober 2018 ontving de gemeenteraad van Zwartewaterland een brief van een groep verontruste sporters uit Zwartsluis. In deze brief gaven zij aan dat de voortgang van de fitnesslessen voor ouderen onder druk kwam te staan door een andere invulling van de welzijn subsidie door IJsselheem. Voor de ouderen is het belangrijk dat de beweeglessen blijven bestaan. Niet alleen voor de broodnodige beweging, ook de sociale kant is ook zeer van belang.

Pilot ouderensport start in Zwartsluis

De gemeente deelt de zorg van de ouderen.

“Gezond bewegen en naar elkaar omzien zijn belangrijk bij het ouder worden”, zegt wethouder Knol. “We nemen dit dan ook graag mee in de pilot ‘ouderen samen in beweging’  die in april is gestart in Zwartsluis“.

Tijdens de pilot wordt het huidige sportaanbod in de hele gemeente in kaart gebracht en gekeken welke mogelijkheden er zijn om nieuwe beweegactiviteiten voor ouderen te ontplooien. Daarnaast geeft de pilot ruimte voor om een netwerk met maatschappelijke partners en sportaanbieders te creëren met als doel gezamenlijk sporten en bewegen bij ouderen te stimuleren.

Buurtportcoach zet beweeglessen in Zwartsluis voort

Femke Hultink voert de pilot uit in de functie van buurtsportcoach en zet ook de beweeglessen voor ouderen in Zwartsluis voort. De pilot duurt tot november 2019. Daarna wordt bekeken of ‘ouderen samen in beweging’ mogelijk een gemeentebreed een vervolg kan krijgen.

Hasselt, 1 mei 2019