Home > Inwoners > Nieuws en persberichten > Verordening Sociaal Domein stelt vraag inwoner centraal en niet de regels

Verordening Sociaal Domein stelt vraag inwoner centraal en niet de regels

RSS

De gemeente laat het denken in wettelijke kaders meer los en kijkt met brede blik naar een hulpvraag. Voor inwoners van Zwartewaterland zou het namelijk niet uit moeten maken vanuit welk ‘potje’ of ‘wettelijk kader’ zij geholpen worden. Het welbevinden van de inwoner staat centraal. Vervolgens wordt gekeken of het past binnen de wettelijke kaders van het Sociaal Domein. Deze benadering vloeit voort uit de visie ‘Schouder aan Schouder’ van het Sociaal Domein en vraagt om één integrale verordening. De gemeenteraad bespreekt de verordening Sociaal Domein op 28 november 2019.  

Vanaf januari 2020 vervangt de verordening Sociaal Domein maar liefst 11 verordeningen die de gemeenteraad in 2015 heeft vastgesteld.

Eén verordening die de inwoner centraal stelt

Met de nieuwe verordening Sociaal Domein staat de hulpvraag centraal in plaats van de regels. Op dit moment heeft Zwartewaterland nog meerdere verordeningen en regels voor bijvoorbeeld het aanvragen van hulpmiddelen, begeleiding bij re-integratie en jeugdhulp. Met de nieuwe verordening Sociaal Domein krijgt de gemeente één verordening, die voor alle onderdelen van het sociaal domein geldig is. Het stimuleert om breder te kijken naar de hulpvraag en voor inwoners zijn alle regels op één plek te vinden.

Wethouder Gerrit Knol:

“Als een inwoner bijvoorbeeld voor een intake van een uitkering bij de gemeente komt, kijken we breder naar wat iemand nodig heeft om zichzelf goed te kunnen redden. Bijvoorbeeld of iemand hulp nodig heeft bij financiën of gebaat is bij een zorgtraject om weer op eigen benen te kunnen staan. Ook kan het zo zijn dat mensen niet meer in staat zijn om te werken maar zichzelf wel nuttig willen maken. De gemeente kijkt dan samen met de inwoner naar mogelijkheden voor bijvoorbeeld vrijwilligerswerk.”

Hasselt, 18 november 2019