Home > Inwoners > Nieuws en persberichten > Verkeersmaatregelen Sleepbootdagen Zwartsluis

Verkeersmaatregelen Sleepbootdagen Zwartsluis

RSS

Op 10,11 en 12 mei 2018 worden de Nationale Sleepbootdagen in Zwartsluis georganiseerd. Om dit evenement in goede banen te leiden is in overleg met politie en brandweer besloten om een aantal verkeersmaatregelen te nemen.

Tijdelijke (verkeers-)maatregelen:

Vanaf 6 mei t/m 12 mei 2018:

  • Parkeerverbod voor de Havendijk (het gebied ten zuiden van de Rondweg langs de kade) in verband met (opbouw) kermis.

Vanaf 9 mei tot en met 12 mei 2018:

  • Een inrij- en parkeerverbod voor al het verkeer voor de Handelskade en Dwarsstraat.

Vanaf 10 mei tot en met 12 mei 2018:

  • Een inrij- en parkeerverbod voor al het verkeer voor de Mastenmakersstraat (uitgezonderd aanwonenden en de organisatie).
  • Een parkeerverbod voor de bermen van de provinciale wegen N331 en N334, Baanstraat vanaf de Schoolstraat aan beide zijdes, Zomerdijk vanaf huisnummer 2 tot en met huisnummer 42.
  • Het instellen van √©√©nrichtingsverkeer voor gemotoriseerd verkeer aan het Westeinde (de rijrichting is ingesteld van het Buitenkwartier richting woonwijk de Barsbeek).
  • Bij het Agnieten College aan de Rondweg 2, worden een aantal gehandicaptenparkeerplaatsen ingesteld.
  • De parallelweg van de N331 is alleen toegankelijk voor hulpdiensten en openbaar vervoer.

Nacht van Zwartsluis/Braderie

Op vrijdag 11 mei 2018 tot en met zaterdag 12 mei 2018 zijn de volgende straten afgesloten. Hier geldt een parkeerverbod en er is een wegsleepregeling van kracht.

  • Nieuweweg, Stationsweg, Kerkstraat en Schoolstraat en alle daar binnen gelegen straten.

Voor meer informatie kunt u tijdens kantooruren terecht bij de Eenheid Beheer, team veiligheid, T 14038.

Hasselt, 19 april 2018