Home > Inwoners > Informatie gemeente > Nieuws en persberichten > Vergaderingen gemeenteraad 27 en 29 maart 2018

Vergaderingen gemeenteraad 27 en 29 maart 2018

RSS

Openbaar

De gemeenteraad vergadert tweemaal per maand op donderdagavond in het gemeentehuis in Hasselt. De vergadering is openbaar.

Inspreken

  • Na de opening kunnen belanghebbenden in totaal gedurende maximaal 30 minuten het woord voeren over onderwerpen op de agenda
  • Elke spreker krijgt ten hoogste 5 minuten het woord
  • Wilt u gebruik maken van het recht tot inspreken?
  • Meldt u dit dan voor het begin van de vergadering bij de griffier.

Rechtstreeks volgen

U kunt de raadsvergaderingen rechtstreeks volgen via Zwartewater FM (radio) of via Zwartewater FM livestream. Klikt u door onder 'Gerelateerde websites' op deze pagina.

Stukken inzien

De raadsstukken voor 27 maart 2018 en 29 maart 2018 zijn beschikbaar.

Hasselt, 6 maart 2018