Home > Inwoners > Nieuws en persberichten > Vergadering gemeenteraad 10 oktober

Vergadering gemeenteraad 10 oktober

RSS

Openbaar

De gemeenteraad vergadert tweemaal per maand op donderdagavond in het gemeentehuis in Hasselt. De vergadering is openbaar.

Inspreken

  • Na de opening kunnen belanghebbenden in totaal gedurende maximaal 30 minuten het woord voeren over onderwerpen op de agenda
  • Elke spreker krijgt ten hoogste 5 minuten het woord
  • Wilt u gebruik maken van het recht tot inspreken?
  • Meldt u dit dan voor het begin van de vergadering bij de griffier.

Rechtstreeks volgen

U kunt de raadsvergaderingen rechtstreeks volgen via Zwartewater FM (radio) of via Zwartewater FM livestream.

Stukken inzien

Raadsstukken 10 oktober 2019 

Hasselt, 1 oktober 2019