Home > Inwoners > Nieuws en persberichten > Twee inloopbijeenkomsten over ontwikkelingen Zwartsluis

Twee inloopbijeenkomsten over ontwikkelingen Zwartsluis

RSS

In de maand april organiseert de gemeente Zwartewaterland twee inloopbijeenkomsten over de ontwikkelingen in Zwartsluis. De eerste inloop op 17 april gaat over alle ontwikkelingen die voor Zwartsluis op de planning staan. De tweede bijeenkomst op 23 april is speciaal gericht op de herontwikkeling van het voormalig Agnietenterrein. De inwoners van Zwartsluis en overige belangstellenden zijn van harte welkom.

Inloopbijeenkomst ontwikkelingen Zwartsluis

Tijdens de inloopbijeenkomst op 17 april staan medewerkers van de gemeente Zwartewaterland en de betrokken aannemer u graag te woord over de diverse ontwikkelingen in Zwartsluis. Er is informatie beschikbaar over de voorgenomen werkzaamheden in het centrum van Zwartsluis (Marktplan), de Arembergerstraat, de Berkenlaan, de Populierenstraat, de Verlengde Sportlaan en het voormalig Agnietenterrein. Daarnaast is de Provincie Overijssel aanwezig om de onderhoudswerkzaamheden aan de N331 en N334 in 2019 toe te lichten. De inloop op 17 april is in De Poort, Het Singel 16 in Zwartsluis. De bijeenkomst begint om 19:00 uur en duurt tot 20:30 uur. U kunt binnenlopen op een moment dat u het beste schikt.

Inloopbijeenkomst herontwikkeling Agnietenterrein

Op maandag 23 april is er in ’t Trefpunt, Kerkstraat 27 in Zwartsluis een speciale bijeenkomst waarin de plannen over de herontwikkeling van het voormalig Agnietenterrein uitgebreid worden toegelicht. Deze avond begint om 19:00 uur. Tot 20:30 uur zijn medewerkers van de gemeente Zwartewaterland aanwezig om u meer te vertellen over dit project en uw vragen te beantwoorden. Ook voor deze bijeenkomst geldt dat u op een zelfgekozen tijdstip kunt binnenlopen.

Hasselt, 3 april 2018