Home > Inwoners > Nieuws en persberichten > Stichting Welzijn De Meente en gemeente Zwartewaterland ondertekenen intentieverklaring voor project Genemuiden Zorgt

Stichting Welzijn De Meente en gemeente Zwartewaterland ondertekenen intentieverklaring voor project Genemuiden Zorgt

RSS
Dit item is verlopen op 31-10-2018.

Stichting de Meente en gemeente Zwartewaterland ondertekenden gisteren de intentieverklaring voor het project Genemuiden Zorgt. In dit project werken de kerken uit Genemuiden, de NPV, Gemeente Zwartewaterland en Stichting de Meente samen om de zorg door vrijwilligers te versterken en beter te laten aansluiten op de formele zorg.

Het project Genemuiden Zorgt is een initiatief uit de samenleving. De Christelijke Gereformeerde Kerk Genemuiden, Gereformeerde Kerk Genemuiden, Hersteld Hervormde Gemeente Genemuiden, Hervormde Gemeente Genemuiden, Stichting de Meente en de Nederlandse Patiëntenvereniging, afdeling Genemuiden hebben samen het initiatief genomen tot het verbinden van informele en formele zorg. De Gereformeerde Gemeente Genemuiden ondersteunt dit initiatief met een steunverklaring.

Vrijwilligers zorgen voor een groter zorg- en ondersteuningsaanbod

Diverse instanties en organisaties in Zwartewaterland bieden zorg en ondersteuning. Hermien van Helsdingen, projectleider Genemuiden Zorgt:

“Door dit te combineren en ook mogelijkheden te creëren om samen te werken, willen we de burgerkracht en het sociale netwerk van de burger versterken. Door het opzetten van lokale ondersteuning door burgers en voor burgers kunnen mantelzorgers worden ondersteund en wordt de inzet van formele zorg uitgesteld. Genemuiden Zorgt ziet hierin de uitdaging en wil dit gaan versterken.”

Gerrit Knol:

“De gemeente is blij met dit initiatief uit de samenleving. In onze samenleving vindt veel informele zorg plaats. Het is mooi dat mensen iets voor elkaar willen betekenen. Dit wordt gebundeld in een mooie samenwerking. Dit is hard nodig in een samenleving die op dit moment snel verandert. En het is een antwoord op de wijzigingen in het zorgstelsel. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning heeft al als uitgangspunt dat wij bij zorgvragen eerst kijken naar wat mensen nog zelf kunnen en wat hun omgeving voor hen kan betekenen. Omdat de verwachting is dat er meer zorgvragers en meer zorgvragen komen, is een groter aanbod nodig. Vrijwilligers spelen hierbij een essentiële rol.”

Meer weten over Genemuiden zorgt?

Voor meer informatie over Genemuiden Zorgt kan contact worden opgenomen met de projectleider van Genemuiden Zorgt Hermien van Helsdingen, hermienvanhelsdingen@gmail.com.

Hasselt, 18 september 2018