Home > Inwoners > Nieuws en persberichten > Sisalstraat Genemuiden gestremd door werkzaamheden

Sisalstraat Genemuiden gestremd door werkzaamheden

RSS
Dit item is verlopen op 08-11-2018.

In de periode van 22 oktober 2018 tot en met 8 november 2018 vinden in de Sisalstraat diverse herstraatwerkzaamheden plaats. De werkzaamheden omvatten het opnemen en opnieuw straten van de bestaande verhardingen en kantopsluitingen, inclusief het aanbrengen van een funderingslaag. De werkzaamheden worden aaneengesloten uitgevoerd.

Bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden is de Sisalstraat afgesloten voor doorgaand verkeer en geldt plaatselijk een omleidingsroute. De aannemer stemt de bereikbaarheid af met de aanliggende bedrijven. De stremming duurt circa 3 weken, afhankelijk van de voortgang van het werk en de weersomstandigheden.

Hasselt, 17 oktober 2018