Home > Inwoners > Nieuws en persberichten > Preventieve Gladheidbestrijding winter 2018/2019

Preventieve Gladheidbestrijding winter 2018/2019

RSS

Bij gladheid als gevolg van vorst, sneeuw of ijzel worden de wegen gestrooid en wordt indien nodig de sneeuw verwijderd. Omdat strooien schadelijk is voor het milieu probeert de gemeente een goede balans te vinden tussen de bescherming van het milieu en de veiligheid van de mens.

Preventief strooien

De gemeente Zwartewaterland gaat ook deze winter voor de belangrijkste wegen weer over tot preventieve gladheidbestrijding. Dit houdt in dat er, op basis van de aangegeven weersvoorspelling, geprobeerd wordt de route voor het intreden van de gladheid al gestrooid te hebben.

Op een aantal specifieke plaatsen waar bijzondere gladheid kan optreden, zoals (brug)hellingen etc., is het mogelijk dat ook bij niet langdurige gladheid handmatig gestrooid wordt. Zonodig worden hier zoutkisten geplaatst. Op zondag wordt bij de kerken gestrooid worden. Op markten uitsluitend op marktdagen.

Uitvoeringsplan gladheidbestrijding

De keuzes van gladheidbestrijding zijn in het Uitvoeringsplan 2018/2019 Gladheidbestrijding gemeente Zwartewaterland uitgewerkt. Tijdens kantooruren kunt u dit plan inzien bij de receptie in het gemeentehuis.

Hasselt, 19 november 2018