Home > Inwoners > Nieuws en persberichten > Hoe ziet u het verkeer het liefst door Hasselt rijden? Geef uw voorkeur door!

Hoe ziet u het verkeer het liefst door Hasselt rijden? Geef uw voorkeur door!

RSS
Dit item is verlopen op 23-02-2019.

Na vaststelling van het centrumplan Hasselt in november 2014 hebben wij samen met betrokken inwoners al veel verbeteringen gerealiseerd. Ook de aanpassing van de N331, waarbij de rechtstreekse aansluiting op de Hoogstraat is vervallen, is voltooid. Nu kunnen wij aan de slag met het optimaliseren van de verkeerscirculatie in de binnenstad van Hasselt. Hiervoor liggen vier varianten op tafel, die wij graag aan u voorleggen. Laat ons weten welke variant uw voorkeur heeft!

Geef uw voorkeur door

Graag horen wij voor 22 februari 2019 welke variant uw voorkeur heeft. U kunt dit digitaal doorgeven, via de antwoordstrook in de Stadskoerier van 30 januari of tijdens de inloopavond op 12 februari 2019. 

Online uw voorkeur doorgeven

Inloopavond op 12 februari

Op dinsdag 12 februari 2019 is er tussen 19:00 en 21:00 uur een inloopavond over het verkeerscirculatieplan. In de hal van het gemeentehuis geven wij u graag een toelichting op de vier varianten en antwoord op uw vragen. U kunt ook ter plekke uw voorkeur doorgeven.

Besluit in de raad

Het college neemt de reacties mee in de totale afweging om tot een voorstel van één van de varianten aan de gemeenteraad te komen. Dit voorstel staat in april 2019 ter vaststelling op de agenda van de gemeenteraadsvergadering.

Hasselt, 30 januari 2019