Home > Inwoners > Nieuws en persberichten > Herdenking gevallenen op 4 mei

Herdenking gevallenen op 4 mei

RSS

Op zaterdag 4 mei worden op vier plaatsen in de gemeente Zwartewaterland de gevallen burgers en militairen herdacht die sinds 10 mei 1940, wanneer of waar ook ter wereld, in het belang van het Koninkrijk zijn gevallen en allen die door oorlogshandelingen en terreur zijn omgekomen. De herdenkingen zijn tevens een bezinning op het heden en de toekomst van ons land en volk.

Genemuiden

19.30 uur: Vertrek stille tocht vanaf Havenplein naar het monument in het Springerpark.
Na afloop is er gelegenheid on een kop koffie te drinken in ’t Olde Staduus.
Namens de gemeente Zwartewaterland is wethouder Coster bij de plechtigheid aanwezig.

Hasselt

19.00 uur: Bijeenkomst in de raadszaal in het gemeentehuis.
19.30 uur: Vertrek stille tocht naar het oorlogsmonument op de Joodse begraafplaats en bij de Ned. Hervormde kerk. Na afloop van de plechtigheid staat de koffie klaar in de Regenboog.
De gemeente Zwartewaterland wordt vertegenwoordigd door wethouder Slingerland.

Kamperzeedijk

19.45 uur: Vertrek stille tocht vanaf de Driester naar het oorlogsmonument.
Na de plechtigheid is er gelegenheid om koffie te drinken in De Driester. 
Burgemeester Bilder is aanwezig namens de gemeente Zwartewaterland.

Zwartsluis

18.45 uur: Bijeenkomst in de Hervormde kerk.
19:30 uur: vertrek stille tocht naar de Joodse begraafplaats, de Algemene begraafplaats en het Ned. Indisch monument.
20:30 uur: einde stille tocht bij de Hervormde Kerk.
Aansluitend is er gelegenheid om een kop koffie te drinken in het Trefpunt.
Wethouder Knol is namens de gemeente Zwartewaterland aanwezig bij de plechtigheid.

Twee minuten stilte

Van 20.00 uur tot 2 minuten daarna wordt op de herdenkingsplaatsen absolute stilte in acht genomen.

Vlaginstructie

Van ‘s avonds 18.00 uur tot zonsondergang hangen van de openbare gebouwen de vlaggen halfstok. U wordt verzocht deze gedragslijn te volgen.

Hasselt, 24 april 2019